ucimeinteraktivne.cz

svátek má Vít, 15.6. 2024

O projektu

Projekt Učíme interaktivně II. stupeň

Hlavním cílem projektu je rozvoj interaktivní výuky na základních školách Královéhradeckého kraje.

Aktivity projektu:

  • zajištění potřebné techniky a software pro interaktivní výuku - interaktivní tabule, datové projektory, ozvučení, software
  • vzdělávání pracovníků partnerských škol
  • tvorba metodických příruček pro jednotlivé předmětové skupiny, které umožní tvorbu interaktivních hodin a výuku na úrovni odpovídající vzdělávání pracovníků partnerských škol v tvorbě interaktivních výukových materiálů
  • 71 pedagogů z 20 partnerských škol vytvoří 2170 výukových hodin ze všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovaných na školách
    - zvláštní důraz je kladen na tvorbu výukových materiálů pro výuku anglického jazyka, informatiky a environmentálního vzdělávání
  • 4500 studentů projde do 30. 1. 2012 systémem interaktivní výuky
  • studenti partnerských škol zpracují 1500 materiálů pro prezentaci na interaktivních kompletech.

Podmínky zpracování projektu: Finanční zdroje z EU, Operační programy 2007 - 2013