ucimeinteraktivne.cz

svátek má Ingrid, 27.1. 2023
20.11. 11

Skladba souvětí X.

Materiál je věnován výkladu, opakování a praktickému procvičování skladby souvětí s následným doplněním čárek. Je určen 8. a 9. ročníkům ZŠ a je součástí série podobných materiálů, které se zabývají různými souvětími. Materiál neobsahuje podrobný výklad související problematiky (ten podávají jiné materiály). Soustředí se na praktický rozbor konkrétního souvětí s vloženým stručným opakováním nejdůležitějších zásad. Použité souvětí: Tomu člověku, který mě okradl, bych s chutí nafackoval, ale nechám to radši na policii.
Úkolem materiálu je pomoci při výkladu a následném praktickém procvičování skladby souvětí a psaní čárek v souvětí na základě výsledků rozboru. V úvodu je předloženo souvětí, následuje několik stránek věnovaných jednotlivým krokům, které je třeba učinit, aby bylo možné dospět ke správnému výsledku - pochopení a znázornění skladby daného souvětí. U jednotlivých kroků jsou přichystány odkazy na stránky předkládající ucelený souhrn dané problematiky. Na závěr je zařazeno celkové správné řešení i s doplněním čárek do souvětí na základě provedeného rozboru skladby.
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora