ucimeinteraktivne.cz

svátek má Iva, 1.12. 2023
23.10. 10

Slova přejatá I.

Obohacování slovní zásoby přejímáním slov z cizích jazyků.
Tento předváděcí sešit je určen pro 8. a 9. ročník jako doplňující materiál k výkladu a procvičování - zejména nahrazování slov cizího původu českými synonymy a obráceně.
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora