ucimeinteraktivne.cz

svátek má Beáta, 25.10. 2021
17.12. 10

Příslovce 2

Žáci se seznamují se stupňováním příslovcí, s příslovečnými spřežkami a pravopisem
Prezentace je určena k výkladu učiva o příslovcích. Obsahuje motivační prvky, přehled základních informací a cvičení pro jednu až dvě vyučovací hodiny.
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora