ucimeinteraktivne.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2024
09.01. 11

XII-4_Gravitační_síla_a_gravitační_pole

Práce seznamuje žáky s gravitační silou a jejím působením na tělesa, závislostí této síly na hmotnosti tělesa, poukazuje na gravitační pole kolem Země a jeho změnu s rostoucí vzdáleností .
Interaktivní materiál seznamuje žáky se základnímy pojmy, jako je gravitační pole a gravitační síla. Poukazuje na gravitační pole Země a jeho účinky. Vysvětluje závislost této síly na velikosti hmotnosti tělesa a vzdálenosti od Země. Přitažlivost Země není její výhradní vlastností. Gravitační silou se vzájemně přitahují každá dvě tělesa, záleží však na jejich hmotnosti.
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora