ucimeinteraktivne.cz

svátek má Zlata, 25.9. 2022
01.02. 12

Eurípidés

Ročníky:
Popis.
Autor: Krystýna Hofmanová
(0 x)
01.02. 12

Aleš Blažek

Ročníky: ZŠ 9,
Božena němcová výklad.
Autor: Božena Němcová
(0 x)
01.02. 12

Kultura v meziválečném období

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Výukový sešit.
Autor: Veronika Krejčí
(0 x)
01.02. 12

Vedlejší věty, poměry souřadných vět

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
druhy vedlejších vět, poměry souřadných vět
Autor: Martin Koblížek
(0 x)
01.02. 12

Vedlejší věty 2

Ročníky: ZŠ 7,
druhy vedlejších vět
Autor: Veronika Bílková
(0 x)
01.02. 12

Souvětí a pravopis

Ročníky: ZŠ 8,
pravopis a souvětí
Autor: Patrik Prymš
(0 x)
01.02. 12

Slovní druhy

Ročníky: ZŠ 6,
procvičování slovních druhů
Autor: Josef Novák
(0 x)
01.02. 12

Čeští spisovatelé

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Významní čeští spisovatele.
Autor: Michael Drašar
(0 x)
01.02. 12

Skladba

Ročníky: ZŠ 9,
procvičování skladby vět
Autor: Tomáš Kuťák
(0 x)
01.02. 12

Pohádky B. Němcové a K. J. Erbena

Ročníky: ZŠ 6,
pohádky českých autorů
Autor: Josef Novák
(0 x)
01.02. 12

Literární autoři

Ročníky: ZŠ 9,
opakování děl a základních údajů ze života významných českých spisovatelů
Autor: Anna Středová
(0 x)
01.02. 12

Kategorie podstatných jmen

Ročníky: ZŠ 6,
opakování kategorií podstatných jmen
Autor: Tomáš Nývlt
(0 x)
01.02. 12

Druhy slov

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
procvičování druhů slov
Autor: Martin Špelda
(0 x)
01.02. 12

Český jazyk - procvičování

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
opakování pravopisu
Autor: Lukáš Hejzlar, Daniel Hanuš
(0 x)
01.02. 12

B. Němcová, K. Čapek

Ročníky: ZŠ 6,
život a díla B. Němcové a K. Čapka
Autor: Lukáš Valášek
(0 x)
31.01. 12

Věty hlavní a vedlejší

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
druhy vět hlavních a vedlejších
Autor: Teuber David
(0 x)
31.01. 12

Psaní i/y

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
psaní i/y v textu, vyjmenovaná slova
Autor: Veronika Tichá
(0 x)
31.01. 12

Čj- mluvnice

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
opakování - rozbor vět, určování druhu vedlejších vět, poměry mezi hlavními větami, kategorie sloves, druhy zájmen a podstatných jmen.
Autor: Sára Matová
(0 x)
30.01. 12

Slovesa

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Procvičování učiva o slovesných kategoriích
Autor: Zdeňka Peterová
(0 x)
30.01. 12

Procvičování pravopisu, VV a poměrů

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvič. poměrů VV a pravopisu
Autor: Nikola Kašparová
(0 x)
30.01. 12

Hlavní a vedlejší věty, zájmena pravopis

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
poměry mezi hlavními větamidruhy vedlejších vět, pravopis, druhy zájmen
Autor: Jiří Dudek
(0 x)
30.01. 12

Literatura pro 9. ročník

Ročníky: ZŠ 9,
Opakování - spisovatelé a jejich díla, poznávání spisovatelů podle indícií nebo fotky, rysy realismu
Autor: Nikola Němečková
(0 x)
24.01. 12

vyjmenovaná slova - ČJ

Ročníky:
vyjmenovaná slova - ČJ
Autor:
(0 x)
20.01. 12

Přípravná cvičení 3.část

Ročníky: ZŠ 9,
3.část souhrnu přípravných cvičení z českého jazyka.
Autor: Tomáš Kudrna
(0 x)
20.01. 12

Přípravná cvičení 2.část

Ročníky: ZŠ 9,
2.část souhrnu přípravných cvičení z českého jazyka.
Autor: Tomáš Kudrna
(0 x)
20.01. 12

Přípravná cvičení 1.část

Ročníky: ZŠ 9,
1.část souhrnu přípravných cvičení z českého jazyka.
Autor: Tomáš Kudrna
(0 x)
10.01. 12

AZ český jazyk II

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál slouží k souhrnnému opakování učiva sedmého ročníku, ale je možné ho použít i v ročnících vyšších. Forma AZ kvízu.
Autor: J. Šedková
(0 x)
10.01. 12

AZ český jazyk I

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál slouží k souhrnnému opakování učiva sedmého ročníku, ale je možné ho použít i v ročnících vyšších. Forma AZ kvízu.
Autor: D. Posltová
(0 x)
08.01. 12

Slovo a jeho stavba, tvoření slov

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Procvičujeme tvoření slov.
Autor: Zuzana Halušková
(0 x)
05.01. 12

Karel Čapek - prcvičování

Ročníky: ZŠ 9,
Procvičování znalostí a Karlovi Čapkovi
Autor: Martina Klimentová
(0 x)
04.01. 12

Sloh - charakteristika

Ročníky: ZŠ 6,
Cvičení ke slohové charakteristice
Autor: Sandra Bartelová
(0 x)
04.01. 12

Shakespeare

Ročníky: ZŠ 9,
Z díla autora W.Shakespeare
Autor: Alena Pušová
(0 x)
03.01. 12

Vedlejší věty, poměry

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
procvičování vedlejších vět a poměrů
Autor: Lukáš Valášek
(0 x)
03.01. 12

Vedlejší věty

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
procvičování vedlejších vět
Autor: Zdeňka Peterová
(0 x)
03.01. 12

Slovesné třídy

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování slovesných tříd
Autor: Zdeňka Peterová
(0 x)
03.01. 12

Poměry mezi hlavními větami

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
procvičování poměrů mezi hlavními větami
Autor: Zdeňka Peterová
(0 x)
31.12. 11

Interpunkce

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
interpunkce, s/z, i/y
Autor: Michaela Šulcová
(0 x)
30.12. 11

Větné členy a jejich druhy

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování větných členů a jejich druhů.
Autor: Josef Rejzek
(0 x)
30.12. 11

Pravopis

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičování pravopisu.
Autor: Josef Tobiáš
(0 x)
30.12. 11

Literatura - procvičování IV.

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování učiva teorie literatury.
Autor: Ivana Vovsová
(0 x)
30.12. 11

Literatura - procvičování III.

Ročníky: ZŠ 7,
Procvičování učiva teorie literatury.
Autor: David Švec
(0 x)
30.12. 11

Literatura - procvičování II.

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičování teorie literatury.
Autor: Aneta Smolíková
(0 x)
30.12. 11

Poznávačka - spisovatelé a jejich díla.

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování učiva o českých spisovatelích.
Autor: Anna Kvapilová
(0 x)
30.12. 11

Vývoj české literatury

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování učiva literatury.
Autor: Krastýna Kulhánková
(0 x)
30.12. 11

Větné členy

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování větných členů.
Autor: Tomáš Maťaž
(0 x)
30.12. 11

Literární žánry

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování učiva o literárních žánrech.
Autor: Eliška Ketnerová
(0 x)
30.12. 11

Druhy literatury

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičování teorie literatury.
Autor: Martin Krulich
(0 x)
30.12. 11

Pravopis a podstatná jména

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičování pravopisu.
Autor: Adam Kačírek
(0 x)
30.12. 11

Přídavná jména - procvičování

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování.
Autor: Martina Jampílková
(0 x)
30.12. 11

Druhy literárních žánrů

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování.
Autor: Jana Mrázková
(0 x)
30.12. 11

Literatura - procvičování

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování učiva z literatury.
Autor: Petr Pelant
(0 x)
30.12. 11

Podstatná jména

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování podstatných jmen.
Autor: Nikola Hloušková
(0 x)
30.12. 11

Čeští spisovatelé a jejich díla

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičování znalostí.
Autor: Hlaváček Petr
(0 x)
30.12. 11

Přídavná jména

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování přídavných jmen.
Autor: Josef Hlaváček
(0 x)
30.12. 11

Čeští spisovatelé

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Literatura - čeští spisovatelé.
Autor: Alena Fišerová
(0 x)
30.12. 11

Polednice

Ročníky: ZŠ 6,
Ověření znalosti Polednice.
Autor: Jan Ferko
(0 x)
30.12. 11

Skladba

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Český jazyk - skladba.
Autor: Adrian Domašinský
(0 x)
29.12. 11

Křížovky

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Oddychový materiál.
Autor: Jan Ferdan
(0 x)
29.12. 11

Osmisměrky

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Oddychový materiál.
Autor: Jan Ferdan
(0 x)
29.12. 11

Literární osobnosti

Ročníky: ZŠ 9,
Procvičování učiva.
Autor: Jan Ferdan
(0 x)
29.12. 11

Zájmena a číslovky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování učiva.
Autor: Jan Ferdan
(0 x)
28.12. 11

Vyjmen. slova hravou formou

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Vyjmen. slova hravou formou
Autor: Adam Zapletal
(0 x)
28.12. 11

Vyjmenovaná slova hravě

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Vyjmenovaná slova hravě
Autor: Adam Zapletal
(0 x)
28.12. 11

Český jazyk a vyjmenovaná slova

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Český jazyk a vyjmenovaná slova
Autor: Michaela Šklíbová
(0 x)
28.12. 11

Opakování vyjm. slov

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakování vyjm. slov
Autor: Marek Rajnoch
(0 x)
28.12. 11

Procvičení vyjmen. slov

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičení vyjmen. slov
Autor: Adam Prchlík
(0 x)
28.12. 11

Procvičení vyjmenovaných slov

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičení vyjmenovaných slov
Autor: David Knespl
(0 x)
28.12. 11

Opakování - vyjmenovaná slova

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
v
Autor: Roman Hrzubý
(0 x)
28.12. 11

Procvičování vyjmenovaných slov

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičování y, i vyjmenovaných slov
Autor: Jan Hazuka
(0 x)
27.12. 11

Vyjmenovaná slova BFLMP

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování vyjmenovaných slov po P a L
Autor: Dominika Hysková, Karolína Chaloupková
(0 x)
27.12. 11

Podstatná jména

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování látky 6-9.ročníku-Český jazyk-podstatná jména(pád, číslo, rod, vzor). Procvičování s učitelem.
Autor: Nikola Čandosová, Daniela Hudačková
(0 x)
27.12. 11

ČJ - Zájmena

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování látky 9. ročníku - Procvičování zájmen, podtrhávání ve větě, doplňování zájmen, určování druhu zájmen. Samostatná práce nebo procvičování s učitelem.
Autor: K. Šafková, D. Sušková
(0 x)
27.12. 11

Vyjmenovaná slova B, L, M

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování látky 6. až 9. ročníku - Doplňování i/y, rozpoznávání správně a špatně napsaných slov, opravování chyb, vytváření slov Samostatná práce nebo procvičování s učitelem.
Autor: V. Matula, J. Tyml
(0 x)
27.12. 11

Literatura - Karel Čapek

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování látky 9. ročníku - spisovatelova díla a jeho život Samostatná práce nebo procvičování s učitelem.
Autor: Z. Vítková, D. Šimek, E. Slobodová
(0 x)
27.12. 11

ČESKÝ JAZYK - Vyjmenovaná slova

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování látky 6. - 9. ročníku - Vyjmenovaná slova B,L,M,P,S,V,Z, tajenka, tunel, doplňování, zápis, spojování Samostatná práce nebo procvičování s učitelem.
Autor: T. Kašparová, I. Schweidlerová
(0 x)
27.12. 11

ČJ - Vyjmenovaná slova

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování látky 6. - 9. ročníku, Samostatná práce nebo procvičování s učitelem.
Autor: L. Hlavatá, T. Hrušková
(0 x)
27.12. 11

Slovní druhy

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičování látky 6. - 8. ročníku, Samostatná práce nebo procvičování s učitelem.
Autor: Z. Juglová, K. Šerešová
(0 x)
27.12. 11

Vyjmenovaná slova

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování látky 6. - 9. ročníku, Samostatná práce nebo procvičování s učitelem.
Autor: P. Berkyová, N. Černá
(0 x)
27.12. 11

Zájmena

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
poznávání a procvičování zájmen, hry
Autor: L. Ötwösová
(0 x)
23.12. 11

Vyjmenovaná slova

Ročníky: ZŠ 3,
Čeština 3.ročník
Autor: Dominik Mojžíš
(0 x)
22.12. 11

Podstatná jména - vzory

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování podstatných jmen
Autor: Barbora Plná
(0 x)
22.12. 11

Procvičování podstatných jmen

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Procvičování podstatných jmen - pád, číslo, rod, vzor
Autor: Markéta Konrátová
(0 x)
22.12. 11

Psaní i / y

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6,
Pravidla a cvičení pro psaní i/y ve větách
Autor: Jiří Vacek
(0 x)
22.12. 11

Doplňování y/i a mě/mně

Ročníky: ZŠ 9,
Doplňování y/i a mě/mně
Autor: Anežka Hubková
(0 x)
22.12. 11

Poznáš české pohádky a filmy?

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Poznávání českých pohádek a filmů, historie české kinematografie.
Autor: Eliška Matoušová
(0 x)
22.12. 11

Slovesné třídy a vzory

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad a procvičování slovesných tříd a vzorů
Autor: Tereza Pohnerová
(0 x)
22.12. 11

Slovesný vid

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad a procvičování vidu dokonavého a nedokonavého
Autor: Nela Thérová
(0 x)
22.12. 11

Přechodníky

Ročníky: ZŠ 9,
Procvičení užívání přechodníků
Autor: Jiří Seidl
(0 x)
22.12. 11

Čj - Ohebné slovní druhy

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Určování podstatných jmen, přídavných jmen a zájmen
Autor: Kateřina Ulvrová
(0 x)
22.12. 11

Vyjmenovaná slova

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6,
Procvičování vyjmenovaných slov
Autor: Aneta Pokorná
(0 x)
22.12. 11

Zájmena

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičování zájmen
Autor: Aneta Jirmanová
(0 x)
22.12. 11

Pravopis

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Procvičování pravopisu formou doplňovacích cvičení
Autor: Kateřina Stará
(0 x)
22.12. 11

Slovní druhy - čj

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Procvičování vybraných ohebných slovních druhů
Autor: Kateřina Stará
(0 x)
21.12. 11

Český jazyk - literatura

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Přiřazování básnických prostředků a literárních pojmů
Autor: Michaela Kosová
(0 x)
21.12. 11

Procvičování pravopisu z čekého jazyka - 6. - 9. ročník

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Doplňování a oprava pravopisu v českém jazyce určené pro 6.-9.ročník ZŠ
Autor: Petr Sedláček
(0 x)
21.12. 11

Vzory podstatných jmen

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování vzorů podstatných jmen
Autor: David Jakubský
(0 x)
21.12. 11

Opakování učiva ČJ 6. ročníku

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace obsahuje cvičení pro opakování části učiva 6. ročníku - psaní velkých písmen, tvoření tvarů podstatných jmen, pravopis předpon s-, z-
Autor: Petr Sedláček
(0 x)
21.12. 11

Souhrnné opakování z českého jazyka v 9. ročníku

Ročníky: ZŠ 9,
Procvičování českého jazyka na 2. stupni ZŠ. Doplňování i, y, velká a malá písmena, význam cizích slov
Autor: Lukáš Khol
(0 x)
21.12. 11

Český jazyk - slovní druhy

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování slovních druhů a další cvičení z českého jazyka
Autor: Lukáš Khol
(0 x)
21.12. 11

Pravopis i/y po M

Ročníky: ZŠ 3,
procvičování vyjmenovaných slov
Autor: Michaela Obstová
(0 x)
21.12. 11

Ohebné slovní druhy

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
výklad ohebných slovních druhů
Autor: Ladislav Grof
(0 x)
20.12. 11

Vyjmenovaná slova

Ročníky: ZŠ 4,
Vyjmenovaná slova a jejich procvičování
Autor: Kristýna Musilová
(0 x)
20.12. 11

Přídavná jména

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Druhy přídavných jmen - přiřazovaní tvrdá, měkká, přivlastňovací, cvičení 1 a 2
Autor: Sláva Rieger
(0 x)
20.12. 11

Literatura - test

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
přiřazování dílo - autor, co je to ..., rýmy
Autor: Jakub Horák
(0 x)
20.12. 11

Poznávačka českých filmů a pohádek

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Poznávání českých filmů a pohádek.
Autor: Eliška matoušová
(0 x)
20.12. 11

Božena Němcová

Ročníky: ZŠ 6,
Zajímavosti o Boženě Němcové
Autor: Tereza Bardisová
(0 x)
20.12. 11

Pravopis i/y po L

Ročníky: ZŠ 3,
procvičování psaní i/y po L, vyjmenovaná slova
Autor: Michaela Obstová
(0 x)
19.12. 11

České filmy a pohádky

Ročníky: ZŠ 7,
Práce procvičuje učivo o ptácích a houbách
Autor: Eliška Matoušová
(0 x)
19.12. 11

Procvičování pravopisu i literatury

Ročníky: ZŠ 9,
Procvičování pravopisu i literatury, i, y, přiřazování díla k autorovi, básnické prostředky
Autor: Lucie Maryšková
(0 x)
19.12. 11

Český jazyk - procvičování 8 - 9

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Doplňování i, y, hledání chyb, skloňování 2.pádu j.č.
Autor: Eliška Vrbová
(0 x)
19.12. 11

Opakování 9

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Přídavná jména, zájmena, vyjmenovaná slova, shoda podmět přísudek
Autor: Pavel Melichar
(0 x)
19.12. 11

Literární pojmy a spisovatelé

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Literární pojmy, spisovatelé a jejich díla.
Autor: Anna Jirásková
(0 x)
19.12. 11

Česká literatura

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Čeští spisovatelé a jejich díla a literární pojmy.
Autor: Kateřina Tichá, Denisa Krátká
(0 x)
16.12. 11

Vyjmenovaná slova po B a L

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
procvičování pravopisu i/y po B a L
Autor: Norman Kottnauer
(0 x)
16.12. 11

Čeština

Ročníky: ZŠ 7,
Procvičování
Autor: Lukáš Drahý
(0 x)
14.12. 11

Pravopis i/y po B

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
procvičování pravopisu po B
Autor: Michaela Obstová
(0 x)
12.12. 11

Vyjmenovaná slova po B

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
procvičování vyjmenovaných slov po B
Autor: Martin Lohynský
(0 x)
04.12. 11

Větné rozbory

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
procvičování větných rozborů
Autor: Martin Škop
(0 x)
29.11. 11

Přípravná cvičení na Český jazyk

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Větný rozbor , slovní rozbor a trochu literatury
Autor: Francesco D'Ambrosio
(0 x)
28.11. 11

Cvičení na vyjmenovaná slova

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
procvičování vyjmenovaných slov pro I. stupeň
Autor: František Limberský
(0 x)
27.11. 11

Pravopis

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Prezentace procvičuje žáky v českém pravopise
Autor: Martin Škop
(0 x)
26.11. 11

Pravopis - vyjmenovaná slova

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6,
procvičování pravopisu
Autor: Tereza Vočadlová
(0 x)
26.11. 11

Vyjmenovaná slova po P S V Z

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
procvičovíní vyjmenovaných slov pro 1. stupeň
Autor: Darek Konopáč
(0 x)
26.11. 11

Vyjmenovaná slova po B L M

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
procvičování vyjmenovaných slov
Autor: Darek Konopáč
(0 x)
13.10. 11

Historie,literatura

Ročníky: ZŠ 6,
Jedná se o materiál ve, kterém se žáci seznámáí se známímy spisovately a zopakují si jejich jména.
Autor: Lenka Hanyšová
(0 x)
17.09. 11

Úkoly pro nejmenší

Ročníky: ZŠ 1,
Úkoly pro nejmenší z různých oblastí.
Autor: Soumarová Veronika
(0 x)
21.07. 11

Literární spisovatelé

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
B.Němcová, K.H.Borovský, J. Hašek, J.Čapek
Autor: Vohralík Radek
(0 x)
21.07. 11

Procvičování českých spisovatelů, zejména K. Čapka.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování českých spisovatelů, zejména K. Čapka.
Autor: Vaníčková Michaela
(0 x)
21.07. 11

Procvičování slovních druhů

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičování ohebných a neohebných sl.druhů.
Autor: Vaníčková Michaela
(0 x)
21.07. 11

Jaroslav Seifert

Ročníky: ZŠ 8,
Seznámení se s J. Sefertem a procvičování pomocí testů.
Autor: Vaníčková Michaela
(0 x)
21.07. 11

Procvičování doplňování s, z, vz

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Procvičování s, z, vz.
Autor: Šmídová Michaela
(0 x)
21.07. 11

Významné české osobnosti

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Významné české osobnosti a jejich díla.
Autor: Kučera David
(0 x)
21.07. 11

Procvičování vyjmenovaných slov

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování vyjmenovaných slov hravou formou.
Autor: Hana Papežová, Barbora Konášová
(0 x)
21.07. 11

Třídění odpadu

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Třídění odpadu.
Autor: Hana Papežová, Barbora Konášová
(0 x)
21.07. 11

Čeští básníci

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Básníci 19.století, K.H.Mácha
Autor: Kaňuková Michaela
(0 x)
21.07. 11

K.H.Mácha

Ročníky: ZŠ 8,
Život a dílo K.H.Máchy.
Autor: Johnová Veronika
(0 x)
30.06. 11

Literární test 2

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Ověření znalostí literatury.
Autor: Michal Rak
(0 x)
30.06. 11

Opakování

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování základních znalostí.
Autor: Pavel Pohner
(0 x)
30.06. 11

Literární test

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Prověřte si své znalosti základních literárních děl, jejich autorů a obsahu.
Autor: Martina Vacková
(0 x)
30.06. 11

Podstatná jména

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad látky s procvičováním.
Autor: Alena Seidlová
(0 x)
30.06. 11

Číslovky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad dané látky s procvičováním.
Autor: Kristýna Michelová
(0 x)
30.06. 11

Procvičování pravopisu 2

Ročníky: ZŠ 9,
Procvičování pravopisu koncovek podst. jmen, vyjm. slov, -mně/-mě, s-/z-/vz-.
Autor: Kristýna Hubková
(0 x)
30.06. 11

Procvičování 2

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování následujících oblastí: základní zkratky, pravopis, kategorie podst. jmen a určování slovních druhů.
Autor: Kristýna Poulová
(0 x)
30.06. 11

Procvičování

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Větný rozbor, autoři a jejich díla, pravopis vyjm. slov a velkých písmen.
Autor: Tuan Tran
(0 x)
30.06. 11

Podstatná jména - koncovky a vzory

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Jednoduché procvičování vzorů a koncovek podst. jmen.
Autor: Petra Veverková
(0 x)
29.06. 11

Čeští literární autoři po 2. sv. válce

Ročníky: ZŠ 9,
Práce se zabývá procvičením znalostí o českých autorech tvořících v období od 2. sv. války do současnosti.
Autor: David Šretr
(3 x)
29.06. 11

Česká literatura od 2. sv. války do současnosti.

Ročníky: ZŠ 9,
Práce se zabývá procvičením znalostí o českých autorech tvořících v období od 2. sv. války do současnosti.
Autor: Daniel Vycpálek
(2 x)
29.06. 11

Spisovatelé 2.poloviny 20. století

Ročníky: ZŠ 9,
Prohloubení informací o český autorech tvořících v období od 2. světové války do současnosti
Autor: Wajs, Osadčenko
(1 x)
29.06. 11

Čeští spisovatelé 20. století

Ročníky: ZŠ 9,
Prohloubení informací o český autorech tvořících v období od 2. světové války do současnosti
Autor: Tóthová, Maxiánová, Hloucalová
(0 x)
29.06. 11

Čeští spisovatelé po 2. sv. válce

Ročníky: ZŠ 9,
Prohloubení informací o český autorech tvořících v období od 2. světové války do současnosti
Autor: Marková, Maximenková
(0 x)
29.06. 11

Česká literatura 20. století

Ročníky: ZŠ 9,
Prohloubení informací o český autorech tvořících v období od 2. světové války do současnosti
Autor: Stránská, Zajícová, Valentová
(0 x)
29.06. 11

Autoři české literatury 20. století

Ročníky: ZŠ 9,
Prohloubení informací o český autorech tvořících v období od 2. světové války do současnosti
Autor: Kateřiňák, Miške
(1 x)
29.06. 11

Literatura 20.století

Ročníky: ZŠ 9,
Česká literatura od 2. sv. války do současnosti
Autor: Minář, Vrba, Kůřil
(0 x)
29.06. 11

Procvičování pravopisu

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Porcvičování pravopisu.
Autor: Kristína Tomášová
(0 x)
29.06. 11

Vyjmenovaná slova

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Procvičování vyjm. slov.
Autor: Radka Lecnarová
(0 x)
29.06. 11

Český jazyk všeobecně

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Obecné opakování.
Autor: Tereza Pokorná
(0 x)
29.06. 11

Prohloubení informací o český autorech tvořících v období od 2. světové války do současnosti

Ročníky: ZŠ 9,
Česká literatura od 2. sv. války do současnosti
Autor: Jarošová, Rejzková, Žemberi
(0 x)
29.06. 11

Česká literatura od 2. sv. války do současnosti

Ročníky: ZŠ 9,
Prohloubení informací o český autorech tvořících v období od 2. světové války do současnosti
Autor: Berná, Brožová, Krejčíková
(0 x)
20.06. 11

vyjmenovana slova-Z

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
procvičení vyjmenovaných slov
Autor: Hubner Erik
(0 x)
20.06. 11

vyjmenovana slova - Z

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
procvičování vyjmenovaných slov
Autor: Čepelka Libor
(0 x)
31.05. 11

Člověče, nezlob se

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičování pravopisu
Autor: Heidler Pavel
(3 x)
31.05. 11

Meziválečná literatura

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Meziváleční spisovatelé
Autor: Konášová Barbora, Papežová Hana
(0 x)
31.05. 11

Literatura - K.H.Mácha, B.Němcová, K.Čapek

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičování základních údajů
Autor: Tošovský Josef
(1 x)
30.05. 11

Druhy zájmen

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování druhů zájmen
Autor: Vaníčková Michaela
(0 x)
30.05. 11

Božena Němcová

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičování živata a díla B. Němcové
Autor: Vaníčková Michaela
(0 x)
30.05. 11

Procvičování vyjmenovaných slov - b,p,l

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičování vyjmenovaných slov - p, p, l
Autor: Kučera Tomáš
(0 x)
27.05. 11

CJ - vyjm. slova - P

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
procvičení vyjmenovaných slov
Autor: Salwender Lukáš
(0 x)
23.05. 11

Vyjmenovaná slova "M"

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
procvičování znalosti vyjmenovaných slov
Autor: Simona Koudelová
(0 x)
16.05. 11

Vyjmenovaná slova - B

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Procvičování znalosti vyjmenovaných slov.
Autor: Staňková Karolína
(0 x)
16.05. 11

Vyjmenovaná slova "B"

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Procvičování znalosti vyjmenovaných slov
Autor: Čápová Karolína
(0 x)
13.05. 11

Vyjmenovaná slova po "B"

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
procvičování vyjmenovaných slov
Autor: Štěpánka Kultová
(0 x)
13.05. 11

vyjmenovaná slova

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
procvičení učiva vyjmenovaných slov - první stupeň ZŠ
Autor: Tereza Štěpánová
(0 x)
13.05. 11

Vyjmenovaná slova "V"

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
procvičení učiva vyjmenovaných slov - první stupeň ZŠ
Autor: Eva Lachmanová
(0 x)
17.03. 11

Abeceda

Ročníky: ZŠ 1,
Seznámení se psaním písmen abecedy.
Autor: Petr Vydra
(0 x)
17.03. 11

Karel Čapek

Ročníky: ZŠ 9,
Informace o Karlu Čapkovi
Autor: Alena Pušová
(0 x)
03.03. 11

Vzory a rody

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičování vzorů a rodů 3., 4. roč.
Autor: Tereza Moníková
(0 x)
06.01. 11

Pády

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičení mluvnických pádů pro první stupeň.
Autor: Kateřina Günterová
(0 x)