ucimeinteraktivne.cz

svátek má Zlata, 25.9. 2022
01.02. 12

Převody jednotek - Objem, Hmotnost, Délka

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování převodů jednotek.Lze použít i hlasovací zařízení activ Expression.
Autor: Petr Budiš & Robert Melichar
(0 x)
31.01. 12

Desetinné číslo

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
zápis a čtení desetinného čísla
Autor: Jakub Nárožný
(0 x)
30.01. 12

Sčítání, odčítání, dělení a násobení celých čísel

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Procvičování základních početních operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení)
Autor: Eliška Coblová
(0 x)
30.01. 12

Matematika - sčítání, odčítání, dělení a násobení

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
sčítání, odčítání, násobení, dělení čísel do 100
Autor: David Zahradník
(0 x)
24.01. 12

Matematika - Vašíčková

Ročníky:
Matematika
Autor: Vašíčková Kateřina
(0 x)
20.01. 12

Rozklad na součit

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Příklady.
Autor: Francesco D'Ambrosio
(0 x)
20.01. 12

Lineární rovnice - Příklady

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Výpočty.
Autor: Lucie Žukovská
(0 x)
20.01. 12

Pythagorova věta - základ

Ročníky: ZŠ 8,
První kroky s aplikací Pythagorovy věty.
Autor: Jakub Weishaupl
(0 x)
20.01. 12

Obvod kružnice, obsah kruhu

Ročníky: ZŠ 8,
Obvody, obsahy.
Autor: Jakub Weishaupl
(0 x)
20.01. 12

Pythagorova věta - úvod

Ročníky:
Stručný úvod.
Autor: Michaela Macková
(0 x)
20.01. 12

Převody jednotek - Seznámení

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Seznámeni se s převody jednotek.
Autor: Michal Hromádko
(0 x)
20.01. 12

Teplota - Výpočet

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Výpočty.
Autor: Veronika Ottová
(0 x)
20.01. 12

Fyzika transformátory -Hlasování

Ročníky: ZŠ 9,
Hlasování s Activexpression a ActivVote.
Autor: Veronika Ottová
(0 x)
20.01. 12

Obvody, obsahy, pythagorova věta

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Malé shrnutí z 8.ročníku.
Autor: Simona Jahelková
(0 x)
20.01. 12

Hranoly + převody objemu a povrchu

Ročníky: ZŠ 9,
Opakování hranoly.
Autor: Gabriela Ondračková
(0 x)
20.01. 12

Lomené výrazy

Ročníky: ZŠ 9,
Opakování lomené výrazy.
Autor: Gabriela Ondračková
(0 x)
19.01. 12

Pythagorova věta - Hlasování

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Hlasování pomocí Activexpression a ActivVote.
Autor: Tomáš Bernard
(0 x)
19.01. 12

Vzájemná poloho přímky a kružnice

Ročníky: ZŠ 9,
Hlasování pomocí Activexpression a ActivVote.
Autor: Tomáš Bernard
(0 x)
19.01. 12

Vzorce pro výpočet obsah,obvod

Ročníky: ZŠ 9,
Hlasování pomocí Activexpression a ActivVote.
Autor: Tomáš Bernard
(0 x)
19.01. 12

Poloha přímek

Ročníky: ZŠ 9,
Hlasování pomocí Activexpression a ActivVote.
Autor: Tomáš Bernard
(0 x)
19.01. 12

Druhá mocnina a odmocnina 20

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Hlasování pomocí Activexpression a ActivVote.
Autor: Tomáš Bernard
(0 x)
19.01. 12

Zlomky - Opakování

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Zopakujte si zlomky.
Autor: Dominika Bekrová
(0 x)
19.01. 12

Opakování učiva 8.ročníku Zlomky

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování zlomků.
Autor: Dominika Bekrová
(0 x)
19.01. 12

Základní vlastnosti čísel

Ročníky: ZŠ 5,
Základní vlastnosti čísel.
Autor: Jakub Weishäupl
(0 x)
19.01. 12

Úprava výrazuů

Ročníky: ZŠ 8,
Úpravy výrazů.
Autor: Markéta Suchánková
(0 x)
19.01. 12

Úlohy o společné práci

Ročníky: ZŠ 9,
ÚLOHY O SPOLEČNÉ PRÁCI VÝPOČET.
Autor: Markéta Suchánková
(0 x)
19.01. 12

Soustava rovnic

Ročníky: ZŠ 8,
Soustava rovnic výpočet.
Autor: Markéta Suchánková
(0 x)
19.01. 12

2.Část, Rovnice pro 8.ročník obtížnost **

Ročníky: ZŠ 8,
Rovnice pro 8.ročník obtížnost (**). 2.Část
Autor: Markéta Suchánková
(0 x)
19.01. 12

1.Část, Rovnice pro 8.ročník obtížnost **

Ročníky: ZŠ 8,
Rovnice pro 8.ročník s obtížností (**)1.Část.
Autor: Markéta Suchánková
(0 x)
19.01. 12

Rovnice pro 8.ročník obtížnost **

Ročníky: ZŠ 8,
Rovnice pro 8.ročník s obtížností (**)
Autor: Markéta Suchánková
(0 x)
19.01. 12

Slovní úlohy obtížné **

Ročníky: ZŠ 9,
Slovní úlohy se střední(**) obtížností
Autor: Šimon Semerák
(0 x)
19.01. 12

Obvod a Obsah obrazců

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Výpočet obvodu a obsahu obrazců.
Autor: Šimon Semerák
(0 x)
19.01. 12

Obvod a Obsah

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Vypočítání obvodu a obsahu.
Autor: Šimon Semerák
(0 x)
19.01. 12

Objem a Povrch těles

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Výpočet objemu a povrchu těles.
Autor: Šimon Semerák
(0 x)
19.01. 12

Nerovnice

Ročníky: ZŠ 9,
Řešení nerovnic.
Autor: Šimon Semerák
(0 x)
19.01. 12

Mocniny a Odmocniny

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Počítání a seznámení s mocninami a odmocninami.
Autor: Šimon Semerák
(0 x)
19.01. 12

Lineární rovnice

Ročníky: ZŠ 9,
Lehké lineární rovnice.
Autor: Šimon Semerák
(0 x)
19.01. 12

Soustava lineárních rovnic

Ročníky: ZŠ 9,
Počítání s lineárními rovnicemi.
Autor: Šimon Semerák
(0 x)
18.01. 12

Soustava rovnic - Příklady

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Provičování.
Autor: Sára Rozinková
(0 x)
18.01. 12

Pythagorova věta - Procvičování

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičte i Pythagorovu větu.
Autor: Sára Rozinková
(0 x)
18.01. 12

Ekvivalentní úprava rovnic

Ročníky: ZŠ 9,
Úprava ekvivalentních rovnic.
Autor: Sára Rozinková
(0 x)
18.01. 12

Početné převody jednotek - Hlasování

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Pouze pro hlasováni s ActivExpression a ActivVote.
Autor: Sára Rozinková
(0 x)
18.01. 12

Převody jednotek -Délka hlasování

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pouze pro hlasováni s ActivExpression a ActivVote.
Autor: Gabriela Ondračková
(0 x)
18.01. 12

Soustava lineárních rovnic - Sčítací metoda

Ročníky: ZŠ 9,
Výpočet pomocí sčítací metody.
Autor: Lukáš Kulda
(0 x)
18.01. 12

Soustava lineárních rovnic - Dosazovací metoda

Ročníky: ZŠ 9,
Výpočet pomocí dosazovací metody.
Autor: Lukáš Kulda
(0 x)
18.01. 12

Pythagorova věta

Ročníky: ZŠ 8,
Výpočty odvěsny, přepony.
Autor: Lukáš Kulda
(0 x)
18.01. 12

Lineární nerovnice

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Výpočet.
Autor: Lukáš Kulda
(0 x)
18.01. 12

Lineární rovnice

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Výpočty.
Autor: Lukáš Kulda
(0 x)
18.01. 12

Převody jednotek plochy

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pouze pro hlasováni s ActivExpression.
Autor: Michael Drašar
(0 x)
18.01. 12

Převody jednotek objemu

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pouze pro hlasováni s ActivExpression.
Autor: Michael Drašar
(0 x)
18.01. 12

Převody jednotek hmotnosti

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pouze pro hlasováni s ActivExpression.
Autor: Michael Drašar
(0 x)
18.01. 12

Převody jednotek délky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pouze pro hlasováni s ActivExpression.
Autor: Michael Drašar
(0 x)
09.01. 12

Matematika_09012012

Ročníky: ZŠ 8,
Matematika.
Autor: Marek Zeman
(0 x)
05.01. 12

obdelnik_05012012

Ročníky: ZŠ 6,
Obdélník.
Autor: Daniel Kučera
(0 x)
04.01. 12

Násobení a dělení

Ročníky: ZŠ 6,
Násobení a dělení
Autor: Dan Rücker
(0 x)
03.01. 12

Sudá a lichá čísla

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičujeme sudá a lichá čísla.
Autor: Kateřina Slováková
(0 x)
03.01. 12

Počítání

Ročníky:
Počítání
Autor: Vašíčková Kateřina
(0 x)
03.01. 12

Matematika

Ročníky:
Matematika
Autor: Čudka Jakub
(0 x)
01.01. 12

Počítání s racionálními čísly

Ročníky: ZŠ 7,
Počítání s racionálními čísly
Autor: Vlastimil Dvořák
(0 x)
01.01. 12

Dělení racionálních čísel

Ročníky: ZŠ 7,
Dělení racionálních čísel
Autor: Jan Kulich
(0 x)
01.01. 12

Úhly

Ročníky: ZŠ 6,
Výpočty s ú
Autor: Adéla Svěcená
(0 x)
01.01. 12

Procenta

Ročníky: ZŠ 7,
Výpočet procentové části, základu a počtu procent
Autor: Ondřej Brzek
(0 x)
01.01. 12

Obsah a obvod rovinných útvarů 3

Ročníky: ZŠ 6,
Obsah a obvod rovinných útvarů(jednotky, obsah obdélníku)
Autor: Ladislav Pfeffer
(0 x)
01.01. 12

Obvod a obsah rovinných útvarů 2

Ročníky: ZŠ 6,
Obvod a obsah rovinných útvarů (čtverec a obdélník)
Autor: Petra Procházková
(0 x)
01.01. 12

Převody jednotek – času,hmotnosti, délky

Ročníky: ZŠ 6,
Převody jednotek – času,hmotnosti, délky
Autor: Klára Šepsová
(0 x)
01.01. 12

Převody jednotek

Ročníky: ZŠ 6,
Převody jednotek (délky, hmotnosti, obsahu)
Autor: Patrik Říha
(0 x)
01.01. 12

Zlomky

Ročníky: ZŠ 5,
Zlomky, zápis části pomocí zlomku
Autor: Jan Přívratský
(0 x)
31.12. 11

Obvod a obsah rovinných útvarů 1

Ročníky: ZŠ 6,
Obvod a obsah rovinných útvarů
Autor: Tomáš Fišera
(0 x)
31.12. 11

Obsah a obvod rovinných útvarů

Ročníky: ZŠ 6,
Obsah a obvod rovinných útvarů
Autor: Petr Vanc
(0 x)
31.12. 11

Počítání s celými čísly 1

Ročníky: ZŠ 7,
Počítání s celými čísly
Autor: Ilona Kvasničková
(0 x)
31.12. 11

Počítání s celými čísly

Ročníky: ZŠ 7,
Počítání s celými čísly
Autor: Michal Schneider
(0 x)
31.12. 11

Sčítání a odčítání celých čísel

Ročníky: ZŠ 7,
Sčítání a odčítání celých čísel
Autor: Marie Horáková
(0 x)
31.12. 11

Desetinná čísla

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování - desetinná čísla.
Autor: Rudolf Kočka
(0 x)
31.12. 11

Procvičování základních početních operací

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování základních početních operací.
Autor: Lucie Hubálovská
(0 x)
31.12. 11

Slovní úlohy

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování - slovní úlohy.
Autor: Jakub Hovorka
(0 x)
31.12. 11

Počty

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování základních početních operací.
Autor: Pavlína Tóthová
(0 x)
31.12. 11

Desetinná čísla

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování početních operací s desetinnými čísly.
Autor: Tomáš Jansta
(0 x)
29.12. 11

Sudoku

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování učiva.
Autor: Jan Ferdan
(0 x)
29.12. 11

Počítání do 10

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičování učiva.
Autor: Jan Ferdan
(0 x)
29.12. 11

Opakování pro 8. ročník.

Ročníky: ZŠ 8,
Matematika - opakování učiva 8. ročníku.
Autor: Lukáš Hlavatý
(0 x)
27.12. 11

Počítáme

Ročníky: ZŠ 2,
Přirozená čísla do 20, hodiny
Autor: Jana Vítková
(0 x)
27.12. 11

Mnohočleny

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování látky 8-9. ročníku - Mnohočleny, násobení, dělení, odčítání a sčítání. Složené výrazy můžete počítat s kalkulačkou.
Autor: Nguyen Van Tu , Štěpán Červený , Patrik Čížek
(0 x)
25.12. 11

Matematika hrou_25122011

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Matematika hrou.
Autor: Renata Jará
(0 x)
25.12. 11

Obvod a obsah_25122011

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Obvod a obsah.
Autor: Lucie Šnorbertová
(0 x)
25.12. 11

Desetinná čísla

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičujeme desetinná čísla.
Autor: Klára Pátková
(0 x)
25.12. 11

Pythagorova věta 2

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování pythagorovy věty
Autor: Sabina Balcarová
(0 x)
25.12. 11

Krychle_25122011

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Krychle.
Autor: Daniel Kučera
(0 x)
23.12. 11

Mocniny a odmocniny

Ročníky: ZŠ 8,
Matematika - procvičování mocnin a odmocnin, 8.ročník
Autor: Lucie Fapšo
(0 x)
22.12. 11

Geometrie - procvičování

Ročníky: ZŠ 7,
Procvičování znalostí z geometrie
Autor: Jakub Kopecký
(0 x)
22.12. 11

Geometrie - opakování

Ročníky: ZŠ 7,
Procvičování geometrie
Autor: Martin Svoboda
(0 x)
22.12. 11

Matematika - opakování 1.stupně

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičování základních matematických operací a slovní úlohy
Autor: Kateřina Vlachová
(0 x)
21.12. 11

Matematika - malá násobilka

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Procvičování malé násobilky - příklady
Autor: Ziga Michal
(0 x)
21.12. 11

Matematika - sčítání a odčítání do 10

Ročníky: ZŠ 1,
Matematika pro 1. ročník ZŠ. Žáci si zopakují sčítání a odčítání do 10
Autor: Veselý Tomáš
(0 x)
21.12. 11

Matematika - Pythagorova věta

Ročníky: ZŠ 8,
Matematika pro 8. ročník ZŠ - definice Pythagorovy věty a její procvičování
Autor: Veselý Tomaš
(0 x)
21.12. 11

Matematika - jednotky délky

Ročníky: ZŠ 5,
Žáci si zopakují jednotky délky
Autor: Veselý Tomáš
(0 x)
21.12. 11

Počítání do dvaceti

Ročníky: ZŠ 1,
Příklady z matematiky pro 1. ročník základní školy. Počítání do dvaceti.
Autor: Petr Sedláček
(0 x)
21.12. 11

Opakování sčítání a odčítání

Ročníky: ZŠ 8,
Zopakujete si sčítání i odčítání přirozených čísel...
Autor: Lucie Fapšo, Kristýna Kubištová
(0 x)
21.12. 11

Matematika - porovnávání čísel

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Různé příklady na procvičování porovnávání čísel
Autor: Morávková Anna
(0 x)
21.12. 11

Matematika - převody jednotek délky a obsahu

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování převodů jednotek délky a obsahu - učivo matematiky pro 7. ročník ZŠ
Autor: Morávková Anna
(0 x)
21.12. 11

Matematika - jednotky délky a obsahu

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování převodů jednotek délky a obsahu - učivo matematiky pro 7. ročník ZŠ
Autor:
(0 x)
21.12. 11

Geometrie - body, úsečky a přímky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Opakování učiva pro 6. a 7. ročník ZŠ - body, úsečky a přímky
Autor:
(0 x)
21.12. 11

Matematika - Zlomky a desetinná čísla

Ročníky: ZŠ 7,
Procvičování učiva matematiky pro 7. ročník ZŠ - zlomky a desetinná čísla, jejich sčítání a odčítání
Autor: Kracík Václav
(0 x)
21.12. 11

Matematika - přirozená čísla

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Souhrnné opakování a procvičování učiva matematiky pro 6. - 7. ročník ZŠ - sčítání, odčítání, násobení a dělení přirozených čísel
Autor: Kracík Václav
(0 x)
21.12. 11

Geometrie - souhrnné opakování

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Geometrie pro 2. stupeň ZŠ - počítání obvodu, konstrukce trojúhelníku, výpočet obsahu, rýsování sítě krychle a kvádru
Autor: Kracík Václav
(0 x)
21.12. 11

Souhrnné opakování v 9. ročníku

Ročníky: ZŠ 9,
Soubor úloh z jednotlivých témat aritmetiky na 2. stupni ZŠ.
Autor: Lukáš Khol
(0 x)
21.12. 11

Geometrie

Ročníky: ZŠ 7,
Procvičování geometrických znalostí
Autor: Vojtěch Novák
(0 x)
21.12. 11

Celá čísla

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování a procvičení celých číslel
Autor: Barbora Hustáková
(0 x)
20.12. 11

Matematické úlohy

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičování základních matematických operací
Autor: Matěj Ulrych
(0 x)
20.12. 11

Počítání do 100

Ročníky: ZŠ 3,
Počítání do 100 – sčítání, odčítání a násobení
Autor: Petr Vanc
(0 x)
20.12. 11

Sčítání do 20

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičování sčítání do 20
Autor: Andrea Široká
(0 x)
20.12. 11

Počítání do 10

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičování sčítání a odčítání
Autor: Nikola Macháčková
(0 x)
20.12. 11

Násobilka

Ročníky: ZŠ 3,
Násobilka a její procvičování
Autor: Eliška Jarešová
(0 x)
20.12. 11

Sčítání do milionu

Ročníky: ZŠ 4,
Opakování sčítání do milionu
Autor: Lukáš Kábrt
(0 x)
20.12. 11

Aritmetika - opakování z 1. stupně

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Procvičení násobilky a sčítání.
Autor: Renata Kořínková
(0 x)
19.12. 11

Matematika - příklady

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičení základních matematických operací
Autor: Jiří Svoboda
(0 x)
19.12. 11

Kvádr_19122011

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Kvádr.
Autor: Daniel Kučera
(0 x)
19.12. 11

Malá násobilka - procvičovaní

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6,
Procvičování malé násobilky
Autor: Petr Rak
(0 x)
19.12. 11

Matematické příklady

Ročníky: ZŠ 1,
Program na procvičování jednoduchých početních operací.
Autor: Zdislava Silvarová
(0 x)
19.12. 11

Příklady z matematiky

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičování matematiky
Autor: Jakub Joneš
(0 x)
19.12. 11

Matematické příklady

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování učiva z 1. stupně
Autor: Jan Voborník
(0 x)
19.12. 11

Matematika pro 2. a 3. ročník

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Procvičování základních matematických operací
Autor: Petr Kotland
(0 x)
17.12. 11

Malá násobilka

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
procvičování malé násobilky
Autor: Norman Kottnauer
(0 x)
17.12. 11

Rovnice - procvičování

Ročníky: ZŠ 9,
procvičování řešení rovnic
Autor: Norman Kottnauer
(0 x)
16.12. 11

Matematika - procvičování z 5tř.

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování
Autor: Filip Prášek
(0 x)
16.12. 11

Matematika - zlomky

Ročníky: ZŠ 7,
Procvičování
Autor: Jan Krása
(0 x)
16.12. 11

Matematika

Ročníky: ZŠ 7,
Procvičování
Autor: Lukáš Dostál
(0 x)
16.12. 11

Matematika pro 1. stupeň

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Procvičování malé násobilky
Autor: Hana Freibergerová
(0 x)
16.12. 11

Malá násobilka

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování malé násobilky
Autor: Dominik Emlar
(0 x)
14.12. 11

Násobilka

Ročníky: ZŠ 3,
procvičování násobilky
Autor: Darek Konopáč
(0 x)
04.12. 11

Pythagorova věta

Ročníky: ZŠ 8,
opakování tématu Pythagorova věta
Autor: Michaela Obstová
(0 x)
04.12. 11

Matematické příklady

Ročníky: ZŠ 4,
procvičování příkladů pro 4. ročník
Autor: Tereza Vočadlová
(0 x)
03.12. 11

Matematické úkoly

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál procvičuje učivo v 7. ročníku
Autor: Tomáš Kiec
(0 x)
02.12. 11

Převody jednotek

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál procvičuje převody jednotek
Autor: Markéta Kulhánková
(0 x)
02.12. 11

Počítání se zlomky

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál procvičuje učivo o zlomcích
Autor: Tomáš Kiec
(0 x)
02.12. 11

Opakování matematiky za 6. ročník

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál procvičuje učivo matematiky ze 6.ročníku
Autor: Kateřina Rubínová
(0 x)
02.12. 11

Opakování z 8 ročníku

Ročníky: ZŠ 9,
Opakování příkladu z 8. třídy.
Autor: Dominka Bekrová
(0 x)
02.12. 11

Matemiatika mocniny,Pythagorova věta

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace slouží k procvičování matematických příkladů
Autor: Martin Brádler
(0 x)
02.12. 11

Matematika Geometrie

Ročníky: ZŠ 6,
Geometrie procvičování.
Autor: Martin Brádler
(0 x)
01.12. 11

Zlomky

Ročníky: ZŠ 7,
procvičování počítání se zlomky
Autor: Kristýna Rypanová
(0 x)
29.11. 11

Počítání pro nejmenší

Ročníky: ZŠ 1,
Názorné počítání pro nejmenší
Autor: Kateřina Trutnovská
(0 x)
29.11. 11

Sčítání a odčítání do 10 – 1

Ročníky: ZŠ 1,
Názorné počítání pro prvňáky
Autor: Petra Procházková
(0 x)
29.11. 11

Sčítání a odčítání do 10

Ročníky: ZŠ 1,
Sčítání a odčítání do 10
Autor: Nikola Klozová
(0 x)
29.11. 11

Sčítání, odčítání, násobení a dělení do 100

Ročníky: ZŠ 4,
Sčítání, odčítání, násobení a dělení do 100
Autor:
(0 x)
29.11. 11

Sčítání a odčítání do 20

Ročníky: ZŠ 1,
Sčítání a odčítání do 20
Autor: Anežka Blažková
(0 x)
29.11. 11

Pythagorova věta

Ročníky: ZŠ 8,
Pythagorova věta s procvičováním.
Autor:
(0 x)
26.11. 11

Násobilka

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování násobilky.
Autor: Kateřina Slováková
(0 x)
25.11. 11

Lineární rovnice

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování rovnic,Písemná práce
Autor: Tomáš Bernard
(0 x)
24.11. 11

Počítání s přirozenými čísly do 100

Ročníky: ZŠ 2,
Slouží k procvičování.
Autor: Lucie Veselá
(0 x)
24.11. 11

Pythagorova věta 1

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování pythagorovy věty.
Autor: Sabina Balcarová
(0 x)
15.11. 11

Násobení desetinných čísel 10, 100 a 1000_15112011

Ročníky: ZŠ 6,
Na příkladech prohlubuje násobení desetinných čísel 10, 100 a 1000
Autor: Sandra Filipová
(0 x)
25.10. 11

Trojúhelníky - hlavolamy

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vede k zlepšení znalostí ohledně geometrie.
Autor: Michal Daněk
(0 x)
14.10. 11

PN přechod

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování PN přechodu pro 6-9.ročník
Autor: Lukáš Kocík
(0 x)
13.10. 11

Matematika 1.ročník

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit je určen do výuky matematiky pro 1. ročník.
Autor: Adéla morávková
(0 x)
17.09. 11

Matematika

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Opakujeme si počítání a geometrické tvary.
Autor: Mílová Martina
(0 x)
21.07. 11

Sčítání do 10

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Sčítání do 10.
Autor: Johnová Veronika
(0 x)
27.06. 11

Tělesa

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
vzorce, výpočty
Autor: Irena Rejmontová
(0 x)
24.06. 11

Mat-1st-číselné řady

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Matematika pro 1. stupeň; čísla (menší, větší), řady
Autor: L. Čepelka, K. Čápová
(0 x)
24.06. 11

mat-číselné řady-1

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Matematika pro 1. stupeň; čísla (menší, větší), řady
Autor: S.Koudelová, K. Petrusová
(0 x)
20.06. 11

nasobilka-cviceni

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
procvičování násobení a dělení
Autor: Štěpánová Tereza
(0 x)
17.06. 11

Mat-práce s penězi

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
procvičování práce s penězi (placení, nakupování, jednoduché počty)
Autor: Lachmanová Eva
(0 x)
17.06. 11

Mat-cviceni-2-3-roc

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Sčítání, odčítání většinou do dvaceti, číselné řady, sudá a lichá čísla.
Autor: Staňková Karolína
(0 x)
08.06. 11

Inflace, úroky, půjčky

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je zaměřena na peníze. Její účel je poučit žáky o inflaci, úrocích a půjčkách.
Autor: David Tomeš
(0 x)
31.05. 11

Procvičování matematiky

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Procvičování +, -, *, :
Autor: Pelikán Marek
(1 x)
31.05. 11

Matematika pro 2. a 3.ročník

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Procvičování +, -, *
Autor: Tošovský Josef
(1 x)
31.05. 11

Matematika - počítání do 100

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování +, -, *, :
Autor: Vaníčková Michaela
(0 x)
27.05. 11

Mat-scitani-odcitani

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
jednoduché úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 100
Autor: Petrusová Kristýna
(0 x)
25.05. 11

Thaletova věta

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičení příkladů k Thaletově větě
Autor: Karolína Haasová
(0 x)
25.05. 11

Obvod kružnice, obsah kruhu

Ročníky: ZŠ 8,
Opakování obvodu kružnice a obsahu kruhu.
Autor: Veronika Krejčí
(0 x)
17.03. 11

Konstrukce trojúhelníku

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Sestrojení a popis trojúhelníku.
Autor: Michal Daněk
(0 x)
17.03. 11

Trojúhelníky

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Všeobecné znalosti ohledně trojúhelníků.
Autor: Michal Daněk
(0 x)
17.03. 11

Matematické rovnice

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Matematické rovnice k řešení
Autor: Lukáš Hunana
(0 x)
04.03. 11

Násobení a dělení dvouciferných čísel

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování násobení a dělení dvouciferných čísel.
Autor: Marcela Chrtková
(0 x)
03.03. 11

Lomené výrazy a jejich úpravy

Ročníky: ZŠ 9,
4 řešené příklady na lomené výrazy.
Autor: Jan Pilař
(0 x)
03.03. 11

Soustavy lineárních rovnic

Ročníky: ZŠ 9,
Řešené příklady na rúzné druhy řešení.
Autor: Marek Souček
(0 x)
17.02. 11

Pythagorova věta, pravoúhlý trojúhelník

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Popis pravoúhlého trojúhelníku, dopočítávání strany pomoví P. věty a konstrukce pravoúhlého trojúhelníku.
Autor: Nikola Odlová
(0 x)