ucimeinteraktivne.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2024

Anglický jazyk Anglický jazyk

Autor:
Řadit:
28.11. 11

1st 100 Irregular Verbs. Blockbusters game.

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování tvarů anglických nepravidelných sloves formou soutěže.
(3 x)
23.11. 10

1st 100 Irregular Verbs. Letter B

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování nejfrekventovanějších anglických nepravidelných sloves na písmeno B
(4 x)
29.09. 11

1st 100 Irregular Verbs. Letter S (part 1)

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování nejfrekventovanějších anglických nepravidelných sloves na písmeno S (1. část)
(3 x)
13.09. 11

1st 100 Irregular Verbs. Letter S (part 2)

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování nejfrekventovanějších anglických nepravidelných sloves na písmeno S (2. část)
(3 x)
23.11. 10

1st 100 Irregular Verbs. Letters C, D, E

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování nejfrekventovanějších anglických nepravidelných sloves na písmena C, D, E
(3 x)
23.11. 10

1st 100 Irregular Verbs. Letters F, G

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování nejfrekventovanějších anglických nepravidelných sloves na písmena F, G
(3 x)
23.11. 10

1st 100 Irregular Verbs. Letters H, K, L

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování nejfrekventovanějších anglických nepravidelných sloves na písmena H, K, L
(3 x)
23.11. 10

1st 100 Irregular Verbs. Letters M, P, Q, R

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování nejfrekventovanějších anglických nepravidelných sloves na písmena M, P, Q, R
(4 x)
29.09. 11

1st 100 Irregular Verbs. Letters T, U, W

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování nejfrekventovanějších anglických nepravidelných sloves na písmena T, U, W
(3 x)
09.12. 11

1st 100 irregular verbs. Past Simple tense exercises

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování základních anglických nepravidelných sloves ve větách
(2 x)
16.05. 10

Adjectives - opposites

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování a prezentace přídavných jmen se zaměřením na slova opačného významu.
(8 x)
23.02. 11

Adverbs

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace procvičuje různé druhy příslovcí a jejich použití ve větách. Kromě běžných cvičení se zaměřuje i na písemný projev žáků. Je vytvořena v programu ActivInspire - Studio.
(8 x)
18.11. 10

Adverbs of Frequency

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Frekvenční příslovce a jejich použití.
(2 x)
20.11. 11

Animals

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace předpokládá již určitou znalost slovní zásoby tématu Zvířata. Zaměřuje se spíše na všeobecné znalosti o zvířatech. Žáci se seznámí i s některými ohroženými druhy. Své znalosti v oboru si žáci vyzkouší v závěrečném kvízu, při kterém mohou využít i hlasovací zařízení ActivExpression.
(7 x)
31.01. 12

Animals

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
V tomto předváděcím sešitu si žáci procvičí slovní zásobu.
(1 x)
23.08. 10

Animals

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s tématem Animals, nová slovní zásoba (zvířata, části těla zvířat) a její procvičování
(7 x)
07.12. 11

Asking questions

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Tvoření otázek
(3 x)
18.11. 10

At the doctor´s

Ročníky: ZŠ 6,
V tomto předváděcím sešitu se žáci seznámí s běžnými zdravotními potížemi.
(6 x)
24.09. 10

Australia

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit seznámí žáky se zajímavostmi nejmenšího kontinentu. Vhodný spíše pro vyšší ročníky.
(4 x)
23.05. 10

Australia

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výukový sešit zaměřený na dějiny, geografii, obyvatelstvo a živočichy Austrálie. Obsahuje test, práci s mapou, písničku i ukázku australské angličtiny.
(8 x)
21.12. 10

Capital City - Prague

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Interaktivní sešit seznamuje žáky s anglickými názvy zajímavých pražských památek a zasazuje Prahu do kontextu našeho státu.
(3 x)
14.09. 10

Christmas

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s tématem Christmas, nová slovní zásoba (slovíčka charakteristická pro Vánoce a názvy svátků) a její procvičování.
(6 x)
08.09. 10

Clothes

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s tématem Clothes, nová slovní zásoba (oblečení a módní doplňky) a její procvičování.
(6 x)
17.10. 11

Comparatives and superlatives

Ročníky: ZŠ 7,
Stupňování přídavných jmen - upevnění učiva.
(4 x)
26.05. 10

Comparison

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Stupňování přídavných jmen
(9 x)
26.05. 10

Conditionals

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit procvičuje různou formou 1. a 2. podmínkové věty.
(12 x)
30.10. 11

Countable and uncountable nouns

Ročníky: ZŠ 7,
Seznámení s tématem Countable and uncountable nouns, novou gramatikou a slovní zásobou k danému tématu
(1 x)
01.09. 11

Countries

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Předváděcí sešit je určen žákům 7. ročníku, ve vyšších ročnících ho můžeme využít při opakování. Je vytvořen v programu Activstudio Professional Edition V3, vel. stránek je 1280x800.
(3 x)
27.08. 10

Countries and nationalities

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žák se seznámí s anglickými názvy zemí a národností, prostřednictvím mapy si uvědomí jejich geografickou polohu a naučí se rozeznávat i vlajky.
(3 x)
07.12. 10

Daily routine

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Tento interaktivní sešit slouží k výkladu a procvičení obratů pojících se s denním režimem a přítomného času prostého.
(2 x)
13.12. 10

Daily routines

Ročníky: ZŠ 7,
V tomto předváděcím sešitu se žáci seznámí se slovní zásobou. Procvičí si přítomný čas prostý.
(2 x)
14.12. 11

Days of the week and months.

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Slovní zásoba dnů v týdnu a měsíců.
(1 x)
29.12. 11

Days, months and seasons

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Seznámení s tématem Days, months and seasons, nová slovní zásoba (dny v týdnu, měsíce, roční období) a její procvičování
(3 x)
17.08. 10

Days, months, seasons

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prostřednictvím řady interaktivních cvičení si žák procvičí slovní zásobu s tématem spojenou (dny v týdnu, měsíce, roční období) a naučí se ji správně používat v kontextu.
(3 x)
01.07. 11

Definite and Indefinite Article - Určitý a neurčitý člen

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen k procvičení a zopakování použití anglických členů - určitý a neurčitý.
Autor: Pavel Danko
(1 x)
20.05. 10

Describing people

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Popis lidí
(9 x) Již jste hlasovali.
19.05. 10

Describing people

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit opakuje a rozšiřuje slovní zásobu - části těla, přídavná jména a oblečení. Procvičuje věty pro popis osob. Sešit je určen pro 6. a 7. třídy ZŠ.
(10 x)
24.08. 11

Dinosaurs - dinosauři

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určený k prověření, procvičení, zopakování a prohloubení vědomostí o dinosaurech zábavnou formou.
Autor: Pavel Danko
(2 x)
28.11. 11

Directions

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace vytvořená v programu ActivInspire zaměřená na popis cesty.
(3 x)
09.10. 10

Entertainment

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace procvičuje slovní zásobu týkající se žánrů filmů, literatury a hudby, umožňuje procvičování ústní i písemnou formou. Žáci si rozšíří své všeobecné znalosti v oblasti umění a mohou si je otestovat v závěrečném kvízu.
(7 x)
18.04. 11

Environmental Problems

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace se skládá ze 4 vyučovacích bloků na téma Životní prostředí. Každý blok je určen jednomu ročníku 2. stupně ZŠ. Prezentace obsahuje vedle procvičování anglické slovní zásoby a gramatiky i řadu informací k danému tématu a odkazy na webové stránky.
(7 x)
18.10. 10

Everyday expressions

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace různou formou procvičuje základní komunikační fráze. Navazuje na témata probíraná v učebnicích Project 2 - PLUS (OUP, Tom Hutchinson, 2003).
(6 x)
24.08. 11

Expressing future

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Předváděcí sešit je zaměřený na vysvětlení a procvičení nejfrekventovanějších způsobů vyjadřování budoucnosti v anglickém jazyce.
(1 x)
28.11. 11

Expressing quantity

Ročníky: ZŠ 7,
Vyjadřování množství v angličtině.
(2 x)
31.01. 12

Family

Ročníky: ZŠ 6,
V tomto předváděcím sešitu si žáci procvičí slovní zásobu a přítomný čas prostý.
(1 x)
22.06. 10

Family

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit je primárně určen pro 6. ročník, ve vyšších ročnících je využitelný při opakování. Hlavním cílem je procvičení slovní zásoby tem. okruhu FAMILY.
(4 x) Již jste hlasovali.
11.11. 10

Festivals in a Year

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Prezentace seznamuje žáky s hlavními svátky anglicky mluvících zemí. Zabývá se celkem 12 svátky. Každý z nich je zaměřen i na procvičení určitého gramatického jevu nebo slovní zásoby.
(6 x)
31.01. 12

Food

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
V tomto předváděcím sešitu si žáci procvičí slovní zásobu.
(2 x)
03.10. 11

Food

Ročníky: ZŠ 7,
Seznámení s tématem Food, nová slovní zásoba (názvy různých potravin a nápojů) a její procvičování
(4 x)
26.05. 10

Food

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Jídlo
(7 x) Již jste hlasovali.
07.05. 10

Free time

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6,
Procvičování slovní zásoby volnočasových činností. Určeno pro šestý ročník ZŠ.
(6 x)
28.02. 11

Fruit and vegetables

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Ovoce a zelenina - procvičování slovní zásoby.
(5 x)
23.02. 11

Future Tenses

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena ke shrnutí a procvičení budoucích časů. Celý sešit je koncipován jako příprava a realizace studentské výměny, resp. návštěvy zahraničních studentů u nás.
(7 x)
14.12. 11

Game - describing words

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Zábavná hra pro dvě skupiny - popis slovíček.
(2 x)
19.11. 11

Giving directions - ukazování směru

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Tento předváděcí sešit je určený k procvičení a opakování daného tématu.
Autor: Pavel Danko
(0 x)
02.09. 11

Going to (to be going to)

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Předváděcí sešit je zaměřený na vysvětlení a procvičení jedné z forem vyjadřování budoucnosti v angličtině - to be going to.
(2 x)
29.12. 11

Grammar Practice 1

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit je zaměřený na procvičení gramatických jevů, se kterými se žáci setkali během práce s učebnicí Project 1.
(2 x)
22.01. 12

Grammar Practice 2

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Předváděcí sešit je zaměřený na procvičení gramatických jevů, se kterými se žáci setkali během práce s učebnicí Project 2. Každá lekce je zastoupena jednou stránkou.
(1 x)
22.01. 12

Grammar Practice 3

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřený na procvičení gramatických jevů, se kterými se žáci setkali během práce s učebnicí Project 3 (Třetí vydání).
(1 x)
23.01. 12

Grammar Practice 4

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Předváděcí sešit je zaměřený na procvičení gramatických jevů, se kterými se žáci setkali během práce s učebnicí Project 4 (Třetí vydání).
(1 x)
26.11. 10

Halloween

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Zábavné aktivity pro 6. - 7. ročník na téma "Halloween".
(3 x)
19.12. 11

Haunted hotel

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Příběh pro rozvoj čtenářské gramotnosti a procvičení minulého času prostého.
(3 x)
20.11. 11

Have to - has to - had to

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřený na vysvětlení a procvičení opisného tvaru slovesa must: have to, has to, had to.
(2 x)
14.12. 11

Health

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pomocí prezentace si žáci procvičí části těla, včetně vnitřních orgánů, naučí se pojmenovat různé nemoci a zranění, procvičí si rozhovory u doktora včetně poslechových cvičení a dozví se více o zdravém způsobu života.
(7 x)
24.10. 11

Hobbies

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení s tématem Hobbies, nová slovní zásoba (záliby a slova s nimi související) a její procvičování.
(3 x)
24.11. 10

Holidays

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci si v tomto předváděcím sešitu procvičí aktivity a slovní zásobu k lekci dovolená, prázdniny.
(3 x)
27.12. 10

Holidays and festivals in the UK

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Výukový sešit žákům nabízí přehled svátků ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.
(2 x)
24.01. 11

Holidays and festivals in the USA

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Výukový sešit nabízí přehled svátků ve Spojených státech, seznamuje žáky s různými způsoby jejich slavení i historií jejich vzniku.
(2 x)
30.08. 10

Housing

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit je primárně určen pro 6. ročník, ve vyšších ročnícíh jej můžeme využít při opakování. Hlavním cílem je procvičení a upevnění slovní zásoby tématu Housing.
(3 x)
29.10. 10

In the house (prepositions of place)

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení předložek místa a slovní zásoby "Nábytek", vhodné pro 6. ročník.
(4 x)
01.06. 10

Ireland

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace seznamuje žáky s Irskem, je určena pro 7.ročník a vyšší ročníky ZŠ. Žáci se prostřednictvím tohoto sešitu seznámí s geografickými údaji a spoustou zajímavostí o tomto ostrově.
(7 x) Již jste hlasovali.
19.12. 11

Jeopardy! - Riskuj! (Project 1)

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Prezentace zábavnou formou opakuje učivo (slovní zásobu, gramatiku, reálie) učebnice Project 1.
(7 x)
19.12. 11

Jeopardy! - Riskuj! (Project 2)

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentace zábavnou formou opakuje učivo - slovní zásobu, gramatiku, reálie - učebnice Project 2.
(7 x)
22.12. 11

Jeopardy! - Riskuj! (Project 3)

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Prezentace zábavnou formou opakuje učivo - slovní zásobu, gramatiku, reálie - učebnice Project 3. Všechny tři sešity Jeopardy si učitel může snadno upravit v režimu návrhu a procvičit tak učivo, které zrovna probírá.
(7 x)
02.05. 10

Jobs

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Rozšíření a procvičení slovní zásoby k tématu JOBS, rozvoj komunikačních dovedností, ústního i písemného projevu, poslechu.
(6 x)
14.12. 11

Let´s go shopping!

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace seznamuje žáky se základními frázemi, se kterými se mohou setkat při nakupování. Žáci různými formami procvičují nejen fráze ale i slovní zásobu. Učitel může využít i poslechová cvičení a pracovní listy připojené k sešitu.
(9 x)
09.11. 10

Living

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Tento interaktivní sešit procvičuje slovní zásobu na téma "Život". Je primárně určen pro žáky 6. tříd.
(3 x)
29.12. 11

London

Ročníky: ZŠ 9,
London
(2 x)
11.11. 10

Means of transport

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Interaktivní sešit procvičuje slova a fráze pojící se s dopravními prostředky. Je primárně určen pro žáky 6. tříd.
(1 x)
25.07. 10

Modal verbs

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit obsahuje základní gramatiká pravidla pro použití způsobových sloves (can, could, must, mustn´t, needn´t, should a have to) a procvičování těchto sloves. Nechybí ani odkazy na další internetová cvičení.
(4 x)
26.11. 10

Music

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Sešit nabízí rozšíření a procvičení slovní zásoby na téma "Music".
(2 x)
22.06. 10

New Zealand

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit žákům představí Nový Zéland, jeho zajímavosti, symboly a rozmanitost tamní přírody.
(6 x)
17.10. 11

Numbers

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výuka a procvičování základních číslovek.
(4 x)
22.10. 11

Ordinal numbers

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Procvičení řadových číslovek a data.
(4 x)
24.05. 10

Our town

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit opakuje slovní zásobu - budovy, předložky, směry. Procvičuje ptaní se na cestu (Asking the way) ústní i písemnou formou.
(9 x)
08.09. 10

Parts of the body

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s tématem Parts of the body, nová slovní zásoba (části těla) a její procvičování.
(3 x)
31.05. 10

Parts of the body (Části těla)

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení základní slovní zásoby "Parts of the body". Určeno pro 6. ročník.
(5 x)
31.12. 11

Passive

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Předváděcí sešit je zaměřený na vysvětlení a procvičení trpného rodu.
(3 x)
09.01. 12

Passive voice

Ročníky: ZŠ 9,
Sešit je určen pro žáky 9. ročníku na doplnění učiva k učebnici Project 3.
(1 x)
29.12. 11

Past Continuous Tense

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Předváděcí sešit je zaměřený na vysvětlení a procvičení minulého času průběhového.
(1 x)
14.12. 11

Past simple

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Past simple, regular verbs, affirmative
(1 x)
20.11. 10

Past simple - regular verbs

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pravidla a cvičení pro tvoření minulého času prostého pravidelných sloves.
(2 x)
01.06. 10

Past Simple Tense and Past Continuous Tense

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žáci si v sešitě připomenou základní pravidla pro použití těchto časů a následně se věnují jejich procvičovaní. Sešit obsahuje i odkazy na další cvičení na internetu.
(3 x) Již jste hlasovali.
04.05. 10

Past tense simple (regular + irregular verbs)

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit vhodný pro 6. ročník. Různorodá cvičení k procvičení min. času prostého pravidelných i nepravidelných sloves.
(5 x)
09.10. 10

Possessives and Pronouns

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace opakuje různé druhy zájmen. Umožňuje souhrnné procvičování. Obsahuje odkazy na vhodné webové stránky s gramatickým jevem, ale také detektivní příběh s otevřeným koncem, na jehož řešení musí žáci pomocí správných otázek přijít sami.
(8 x)
08.04. 11

Prepositions - Předložky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k procvičení nejčastěji používaných předložek v anglickém jazyce.
Autor: Pavel Danko
(2 x)
20.12. 11

Prepositions of place

Ročníky: ZŠ 6,
Předložky místa a jejich použití.
(1 x)
13.09. 10

Prepositions of place

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace a procvičování místních předložek. Určeno pro 6. - 7. ročník ZŠ. Některé stránky je možno použít i v nižších ročnících.
(5 x)
20.06. 11

Prepositions of time

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Časové předložky IN, ON a AT - výuka a procvičení.
(3 x)
08.09. 10

Present Continuous

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s tématem Present continuous a jeho procvičování
(3 x)
18.10. 10

Present Perfect Tense

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace opakuje a procvičuje použití předpřítomného času. Najdete v ní stránky na procvičení nepravidelných sloves, odkazy na webové stránky i závěrečnou hru.
(8 x)
16.08. 10

Present Perfect Tense

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žák si prostřednictvím tohoto sešitu může procvičit svou znalost předpřítomného času v kladné větě, v záporu a v otázce. Nechybí ani opakování nepravidelných sloves a odkazy na webové stránky, kde najde další cvičení.
(4 x)
20.05. 10

Present simple tense (Přítomný čas prostý)

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení přítomného času prostého. Materiál je určen pro žáky 6. třídy.
(5 x)
29.05. 11

Present Simple vs. Present Continuous - přítomný jednoduchý vs. přítomný průběhový čas

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit umožňuje pomocí doplňování, přiřazování, tvoření vět podle obrázků pochopit, procvičit si a zopakovat rozdíly v použití přítomných časů - přítomného jednoduchého a přítomného průběhového.
Autor: Pavel Danko
(3 x)
08.07. 11

Present simple x continuous

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičení přítomného času prostého a průběhového.
(3 x)
21.06. 11

Pronouns

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Osobní, přivlastňovací a předmětná zájmena.
(2 x)
17.05. 10

Question tags

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit různou formou procvičuje tázací dovětky. Je určen pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ.
(10 x)
27.07. 11

Questions

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace umožňuje výklad, opakování a procvičování různých forem otázek v angličtině. Obsahuje odkazy na webové stránky a pracovní listy pro žáky.
(6 x)
22.12. 11

Rooms

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit procvičuje názvy pokojů.
(2 x)
24.10. 11

Rooms

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Seznámení s tématem Rooms, nová slovní zásoba (názvy místností a předmětů, které se v nich nacházejí) a její procvičování
(3 x)
21.01. 12

School

Ročníky: ZŠ 6,
Žáci si procvičí slovní zásobu a minulý čas prostý.
(2 x)
05.11. 10

School

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Prezentace a procvičování slovní zásoby tematického okruhu Škola.
(3 x)
06.09. 10

School

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Tento výukový sešit slouží k procvičení slovní zásoby z okruhu učiva School. Je primárně určen pro žáky 6. tříd ZŠ.
(5 x)
29.12. 11

Shopping

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Seznámení s tématem Shopping, nová slovní zásoba (především názvy různých druhů obchodů) a její procvičování
(2 x)
24.11. 10

Shopping

Ročníky: ZŠ 8,
Žáci se seznámí s britskou měnou, nejběžnějšími obchody a naučí se množství zboží.
(4 x)
21.05. 10

Short answers (Krátké odpovědi)

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Zpřehlednění a procvičení krátkých odpovědí na "ano-ne" otázky v přítomném a minulém čase. Materiál je určen pro 6. - 7. ročník.
(6 x)
22.06. 11

Sightseeing Tour in London

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace zábavnou formou představuje Londýn a jeho zajímavosti. Ke každému zastavení prohlídkového autobusu patří cvičení na různé gramatické jevy či slovní zásobu, poslechová cvičení a pracovní listy.
(8 x)
22.10. 11

Some - Any

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určený k výkladu používání neurčitých zájmen SOME a ANY a k jejich procvičení.
Autor: Pavel Danko
(2 x)
28.11. 11

Some, any

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení užití zájmen "some" a "any" a jejich některých jednoduchých složenin.
(2 x)
23.02. 11

Sports

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Procvičování a rozšiřování slovní zásoby týkající se sportovní tematiky.
(5 x)
26.07. 11

Sports and games - sporty a hry

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování slovní zásoby na téma sport.
Autor: Pavel Danko
(2 x)
29.05. 10

Telling the time

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace a procvičování vyjádření časových údajů.
(7 x)
03.10. 11

There is / There are

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určený k výkladu a k procvičení.
Autor: Pavel Danko
(2 x)
09.12. 11

There is, there are

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení problematiky "there is, there are".
(1 x)
03.11. 11

Travelling

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Předváděcí sešit je určený k opakování a procvičení základní slovní zásoby na téma doprava a cestování.
Autor: Pavel Danko
(2 x)
30.01. 11

Travelling

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace opakuje slovní zásobu z oblasti Cestování. Umožňuje žákům procvičovat běžné rozhovory - v hotelu, na nádraží, na letišti apod., a proto je vhodné ji použít před prázdninami. Obsahuje i několik poslechových cvičení. Sešit je vytvořen v programu Activstudio Professional Edition V3.
(8 x)
10.01. 11

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Ročníky: ZŠ 8,
V tomto předváděcím sešitu se žáci seznámí s jednou z anglicky mluvících zemí.
(6 x)
21.12. 11

Verb patterns

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Předváděcí sešit je zaměřený na vysvětlení a procvičení tzv. slovesných vzorců, které se v angličtině nazývají "verb patterns".
(1 x)
01.07. 11

Vocabulary Practice 1

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6,
Prezentace slouží k procvičení slovní zásoby učebnice Project 1 (Tom Hutchinson, OUP). Obsahuje různé druhy cvičení (osmisměrky, doplňovačky, anagramy apod.) včetně pracovních listů pro žáky.
(7 x)
25.07. 11

Vocabulary Practice 2

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentace slouží k procvičení slovní zásoby učebnice Project 2 (Tom Hutchinson, OUP). Obsahuje různé druhy cvičení (definice slov, doplňovačky, anagramy apod.) včetně pracovních listů pro žáky.
(5 x)
22.08. 11

Vocabulary Practice 3

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Prezentace slouží k procvičení slovní zásoby učebnice Project 3 (Tom Hutchinson, OUP). Obsahuje různé druhy cvičení (definice slov, doplňovačky, křížovky, hry, kvízy apod.) včetně pracovních listů pro žáky.
(6 x)
16.09. 11

Warnings, Signs and Others

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace seznamuje studenty s různými nápisy a cedulemi, se kterými se můžete setkat v anglicky mluvících zemích. Kromě pochopení významu nápisů jsou aktivity zaměřené na procvičení modálních sloves.
(6 x)
05.12. 11

Was, were

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování min. čas prostý slovesa "to be".
(1 x)
25.08. 10

Was, were

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výukový sešit je zaměřený na procvičení tvarů slovesa "být" v minulém čase. Sešit obsahuje i odkazy na další cvičení na webu.
(4 x)
21.01. 12

Weather

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
V tomto předváděcím sešitu si žáci procvičí slovní zásobu k tématu počasí.
(2 x)
27.05. 10

Weather

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit opakuje slovní zásobu na téma počasí. Procvičuje předpověď počasí ústní i písemnou formou. Obsahuje odkazy na webové stránky s poslechem.
(9 x)
13.05. 11

What is the time? / Kolik je hodin?

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen k procvičení a zopakování vyjadřování času.
Autor: Pavel Danko
(2 x)
29.11. 11

Will

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřený na vysvětlení a procvičení jedné z forem vyjadřování budoucnosti v angličtině - will.
(1 x)