ucimeinteraktivne.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2024
05.09. 11

Významní rodáci Královéhradeckého kraje I. část

Prezentace je určena pro 6. ročník, tematický celek Člověk ve společnosti. Jedná se o výkladovou hodinu s motivačními, procvičovacími a opakovacími cvičeními. Časová dotace 1 hodina.
Prezentace obsahuje informace o významných rodácích - spisovatelích tvořících převážně v 19. století. Jsou zde cvičení vhodná pro motivaci, procvičení i opakování, včetně webových odkazů k danému tématu. Na tuto prezentaci přímo navazuje předváděcí sešit Významní rodáci Královéhradeckého kraje II. část.
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora