ucimeinteraktivne.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2024
31.08. 11

Významní rodáci Královéhradeckého kraje II. část

Prezentace je určena pro 6. ročník, tematický celek Člověk ve společnosti. Jedná se o výkladovou hodinu s motivačními, procvičovacími a opakovacími cvičeními. Časová dotace 1 hodina.
Prezentace přímo navazuje na předváděcí sešit Významní rodáci Královéhradeckého kraje I. část. Obsahuje informace o významných rodácích - spisovatelích 20. století a malířích. Jsou zde cvičení vhodná pro motivaci, procvičení i opakování, včetně webových odkazů k danému tématu.
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora