ucimeinteraktivne.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2024
05.09. 11

Rodina

Prezentace je určena pro 6. ročník, tematický celek Člověk ve společnosti.Jedná se o výkladovou hodinu s motivačními a procvičovacími cvičeními. Časová dotace 1 hodina.
Prezentace obsahuje informace o rodině, příbuzenských vztazích a rodokmenu. Jsou zde cvičení vhodná pro motivaci a procvičení.
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora