ucimeinteraktivne.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2024
12.04. 11

Státní moc ČR

Prezentace je určena pro žáky 8. ročníku, tematický celek Stát a právo. Žáci si osvojí znalosti o dělbě státní moci na tři nezávislé složky a způsobu její realizace v naší republice.
Prezentace obsahuje informace o státní moci zákonodárné (Parlament ČR), výkonné (Vláda ČR, prezident) a soudní (soustava soudů). Jsou zde cvičení vhodná pro motivaci, procvičení i opakování, včetně webových odkazů k danému tématu. Časová dotace 1 hodina. Na tuto prezentaci přímo navazuje předváděcí sešit Naši prezidenti.
Ročníky: ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora