ucimeinteraktivne.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2024
14.05. 11

Typy států

Prezentace je určena pro žáky 8. ročníku, tematický celek Stát a právo. Žáci si osvojí znalosti o typech států podle způsobu vlády, podle hlavy státu a podle složení.
Prezentace pojednává o typech států podle způsobu vlády (autokracie, demokracie), podle hlavy státu (monarchie, republika), podle složení (federace, unitární). Jsou zde výkladové stránky, motivační, procvičovací a opakovací cvičení, včetně odkazu na webové stránky se zajímavostmi k tématu. Časová dotace 1 vyučovací hodina.
Ročníky: ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora