ucimeinteraktivne.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2024
20.12. 10

XII-3_LP_Měření_síly_siloměrem

Práce prostřednictvím laboratorní práce seznamuje žáky se siloměrem a jeho použitím při zjišťování velikosti síly
Interaktivní materiál formou laboratorní práce seznamuje žáky se stavbou a použitím siloměru. Prakticky ukazuje, jak použít siloměr při zjišťování velikosti síly a jak toto pozorování zaznamenat. Naměřené hodnoty jsou registrovány do tabulky a dále zpracovány v grafu. Současně je zaváděna hlavička laboratorního protokolu - a vzor písemného záznamu o provedených pokusech a výsledcích, včetně závěru práce. Pro použití v jiných LP lze využít, co vše je nutné vědět o měřidle před jeho použitím (rozsah stupnice, velikost nejmenšího dílku, max. zatížení, nulová poloha, použité jednotky stupnice).
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora