ucimeinteraktivne.cz

svátek má Bořek, 12.7. 2024

Matematika Matematika

Autor:
Řadit:
13.12. 11

A-Z kvíz Desetinná čísla 6

Ročníky: ZŠ 6,
Porovnávání, zaokrouhlování, + , - , x , :
Autor: Jiří Baier
(4 x)
23.12. 11

A-Z kvíz Geometrie 6A

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro první polovinu 6.ročníku. Téma: Geometrie, obvody, obsahy
Autor: Jiří Baier
(0 x)
13.12. 11

A-Z kvíz Obrazce + tělesa 7

Ročníky: ZŠ 7,
Obsahy a obvody rovnoběžníků, lichoběžníků a trojúhelníků + povrch a objem hranolů.
Autor: Jiří Baier
(1 x)
23.12. 11

A-Z kvíz Racionální čísla 7

Ročníky: ZŠ 7,
Sčítání, odčítání, násobení a dělení rac. č.
Autor: Jiří Baier
(0 x)
27.12. 11

A-Z kvíz Zlomky 7

Ročníky: ZŠ 7,
Rozšiřování, krácení, porovnávání, +, -, x, a : zlomků. Plus část celku.
Autor: Jiří Baier
(0 x)
03.01. 12

Body, úsečky a přímky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - geometrie
(0 x)
11.10. 11

Celá čísla - číselná osa, absolutní hodnota čísla, opačné číslo

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena k zavedení a procvičení pojmů celá čísla, absolutní hodnota čísla a obrácené číslo. Některá cvičení lze použít pro skupinovou nebo párovou práci.
(1 x)
11.10. 11

Celá čísla - násobení a dělení

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena k výkladu a k procvičení násobení a dělení celých čísel. Některá cvičení lze použít pro skupinovou nebo párovou práci.
(0 x)
12.10. 11

Celá čísla - odčítání celých čísel

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena k výkladu a procvičení odčítání celých čísel. Některá cvičení lze použít pro skupinovou práci.
(0 x)
11.10. 11

Celá čísla - porovnávání celých čísel

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena k výkladu a k procvičení porovnávání celých čísel.Některá cvičení lze použít pro skupinovou nebo párovou práci.
(0 x)
12.10. 11

Celá čísla - sčítání celých čísel

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena k výkladu a procvičení sčítání celých čísel. Některá cvičení lze použít pro skupinovou nebo párovou práci.
(0 x)
17.01. 12

Číselné výrazy - souhrnná cvičení 1

Ročníky: ZŠ 8,
Číselné výrazy
(0 x)
18.01. 12

Číselné výrazy - souhrnná cvičení 2

Ročníky: ZŠ 8,
Číselné výrazy
(0 x)
20.01. 12

Číselné výrazy - souhrnná cvičení 3

Ročníky: ZŠ 8,
Číselné výrazy
(0 x)
21.01. 12

Číselné výrazy - souhrnná cvičení 4

Ročníky: ZŠ 8,
Číselné výrazy
(0 x)
21.01. 12

Číselné výrazy 1

Ročníky: ZŠ 8,
Číselné výrazy
(0 x)
22.01. 12

Číselné výrazy 2

Ročníky: ZŠ 8,
Číselné výrazy
(0 x)
22.01. 12

Číselné výrazy s mocninami

Ročníky: ZŠ 8,
Číselné výrazy
(0 x)
22.01. 12

Číselné výrazy s odmocninami

Ročníky: ZŠ 8,
Číselné výrazy
(0 x)
11.11. 11

Definiční obor funkce

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena k rozšíření učiva "Funkce".
(0 x)
13.12. 11

Dělení desetinných čísel

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Procvičování dělení deset. čísel, k opakování, zkoušení nebo samostatné práci
(0 x)
26.01. 11

Dělení desetinných čísel

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro 6. ročník a slouží k rozšíření učiva "Desetinná čísla".
(2 x)
13.12. 11

Dělení lomených výrazů

Ročníky: ZŠ 9,
Příklady na procvičení dělení lomených výrazů.
Autor: Marek Souček
(0 x)
13.12. 11

Dělení přirozených čísel 1

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - aritmetika
(0 x)
27.12. 11

Dělení přirozených čísel 3

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - aritmetika
(0 x)
27.12. 11

Děleníní přirozených čísel 2

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - aritmetika
(0 x)
03.01. 12

Dělitelnost přirozených čísel - příklady

Ročníky: ZŠ 6,
Příklady na procvičení dělitelnosti přirozených čísel.
Autor: Marek Souček
(0 x)
02.01. 12

Délka kružnice příklady

Ročníky: ZŠ 8,
Několik příkladů na procvičení výpočtu délky kružnice.
Autor: Marek Souček
(0 x)
04.01. 11

Druhy úhlů

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál zopakuje měření úhlů, zavede pojmenování úhlů a přiřadí velikosti.
Autor: Eva Rusová
(1 x)
13.12. 11

Funkce

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena k procvičování vlastností funkcí.
(0 x)
26.01. 11

Goniometrické funkce - sinus a kosinus ostrého úhlu

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k výkladu a k procvičování určování goniometrických funkcí - sinus, kosinus ostrého úhlu pravoúhlého trojúhelníku.
(0 x)
26.01. 11

Goniometrické funkce - tangens a kotangens ostrého úhlu

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k výkladu a k procvičování určování goniometrických funkcí - tangens a kotangens ostrého úhlu pravoúhlého trojúhelníku.
(0 x)
29.01. 11

Goniometrické funkce - úlohy z praxe

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena k procvičování používání goniometrických funkcí k výpočtům v pravoúhlém trojúhelníku.
(0 x)
04.10. 10

Goniometrické funkce - výpočty v pravoúhlém trojúhelníku

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k procvičování používání goniometrických funkcí k výpočtům v pravoúhlém trojúhelníku.
(1 x)
29.01. 11

Goniometrické funkce - využití v dalších úlohách

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena k procvičování používání goniometrických funkcí k složitějším výpočtům v úlohách, kde využíváme pravoúhlý trojúhelník. Některá cvičení lze použít také pro skupinovou práci.
(0 x)
13.12. 11

Grafické řešení soustavy rovnic I.

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena k výkladu látky "Grafické řešení soustavy rovnic" - soustava rovnic s jedním řešením.
(0 x)
13.12. 11

Grafické řešení soustavy rovnic II.

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena k výkladu látky "Grafické řešení soustavy rovnic" - soustava rovnic, která má nekonečně mnoho řešení a žádné řešení.
(0 x)
13.12. 11

Grafické řešení soustavy rovnic III.

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena k procvičení látky "Grafické řešení soustavy rovnic".
(0 x)
03.01. 12

Hádanky 1

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace slouží ke zpestření hodin matematiky na 2. stupni a procvičování logického myšlení.
Autor: Eva Rusová
(0 x)
03.01. 12

Hádanky 2

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace slouží ke zpestření hodin matematiky na 2. stupni a procvičování logického myšlení.
Autor: Eva Rusová
(0 x)
15.10. 11

Hranoly - objem

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci se seznámí s výpočtem objemu hranolu.
(0 x)
08.06. 11

Hranoly - sítě

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci si zopakují pojem síť, síť krychle a kvádru.
(0 x)
31.05. 11

Hranoly - úvod

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit seznamuje žáky s pojmem hranol.
(0 x)
26.01. 11

Jednotky délky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro 6. ročník a slouží k rozšíření učiva "Převody jednotek".
(0 x)
03.01. 12

Jednotky délky 1

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - geometrie
(0 x)
04.01. 12

Jednotky délky 2

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - geometrie
(0 x)
26.01. 11

Jednotky hmotnosti

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro 6. ročník a slouží k rozšíření učiva "Převody jednotek".
(0 x)
26.01. 11

Jednotky obsahu

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro 6. ročník a slouží k rozšíření učiva "Převody jednotek".
(0 x)
04.01. 12

Jednotky obsahu 1

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - geometrie
(0 x)
04.01. 12

Jednotky obsahu 2

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - geometrie
(0 x)
18.12. 11

Komolý jehlan

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Výpočet objemu a povrchu, doplnění značek, procvičení na příkladech
(0 x)
18.12. 11

Komolý kužel

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
opakování vzorců, výpočet komolého kužele objem a povrch
(0 x)
13.12. 11

Konstrukční úlohy - konstrukce čtyřúhelníků

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení konstrukcí čtyřúhelníků.
(0 x)
13.12. 11

Konstrukční úlohy - konstrukce trojúhelníků

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení konstrukcí trojúhelníků.
(0 x)
13.11. 11

Konstrukční úlohy - množiny bodů daných vlastností

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad a procvičení konstrukčních úloh.
(0 x)
26.01. 11

Krácení a rozšiřování lomených výrazů

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena pro 9. ročník a slouží k zavedení učiva "Krácení a rozšiřování lomených výrazů".
(0 x)
26.01. 11

Krácení zlomků

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s pojmem krácení zlomků a procvičení, zlomek v základním tvaru
(0 x)
04.01. 12

Kružnice, délka a střed úsečky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - geometrie
(0 x)
23.12. 11

Krychle - popis a síť

Ročníky: ZŠ 6,
Ukázka popisu krychle, její sítě a několik příkladů pro děti.
Autor: Jiří Baier
(0 x)
26.01. 11

Kužel - objem

Ročníky: ZŠ 9,
určeno pro 9. ročník k tematickému celku "Tělesa - jehlan, kužel, koule"
(0 x)
26.01. 11

Kužel - povrch

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro 9. roč. ZŠ nebo odpovídající ročník vicelétého gymnázia k témetickému celku tělesa (kužel, jehlan, koule).
(0 x)
23.12. 11

Kvádr - popis a síť

Ročníky: ZŠ 6,
Ukázka popisu kvádru, její sítě a několik příkladů pro děti.
Autor: Jiří Baier
(0 x)
13.12. 11

Kvadratická funkce

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena k rozšíření učiva "Funkce".
(0 x)
15.10. 11

Lineární funkce

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena k rozšíření učiva "Funkce".
(0 x)
13.12. 11

Lomené výrazy

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Několik základních příkladů s podrobným řešením.
(0 x)
26.01. 11

Lomený výraz a jeho hodnota

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena pro 9. ročník a slouží k zavedení učiva "Lomený výraz".
(0 x)
04.01. 11

Měření úhlů

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál vychází z porovnávání velikostí úhlů, procvičí měření a rýsování úhlů.
Autor: Eva Rusová
(1 x)
04.01. 11

Měřítko mapy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál následuje po kapitole "Výpočty poměru", tyto výpočty procvičuje na praktických příkladech.
Autor: Eva Rusová
(2 x)
27.05. 10

Mnohočleny

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je zaměřena na úvodní látku o mnohočlenech.
(0 x)
31.05. 11

Množiny bodů daných vlastností 1

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Odvození, výklad a procvičení množin bodů daných vlastností.
(2 x)
06.06. 11

Množiny bodů daných vlastností 2

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Odvození, výklad a procvičení množin bodů daných vlastností.
(1 x)
11.11. 11

Množiny bodů daných vlastností 3

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Odvození, výklad a procvičení množin bodů daných vlastností.
(0 x)
13.12. 11

Mocniny - násobení, dělení a umocňování mocnin

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k výkladu a procvičování násobení, dělení a umocňování mocnin, umocňování součinu a zlomku
(0 x)
11.11. 11

Monotonie funkce

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena k rozšíření učiva "Funkce".
(0 x)
07.06. 10

Násobek, dělitel čísla

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k procvičování probraného učiva. Jednotlivá cvičení lze zařazovat v různých částech hodiny - úvodní opakování nebo upevňování a procvičování po výkladu nové látky. Některá cvičení lze zařadit jako skupinovou práci.
(1 x)
27.01. 11

Násobení a dělení lomených výrazů

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena pro 9. ročník a slouží k zavedení učiva "Násobení a dělení lomených výrazů".
(0 x)
13.11. 11

Násobení a dělení zlomků

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad a procvičení násobení a dělení zlomků
(0 x)
20.10. 11

Násobení desetinných čísel

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování algoritmu násobení dest. čísel
(0 x)
26.01. 11

Násobení desetinných čísel

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro 6. ročník a slouží k rozšíření učiva "Desetinná čísla".
(0 x)
13.12. 11

Násobení lomených výrazů

Ročníky: ZŠ 9,
Příklady na procvičení násobení lomených výrazů.
Autor: Marek Souček
(0 x)
26.01. 11

Násobení mnohočlenů I.

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznamuje žáky s násobením mnohočlenu jednočlenem.
(0 x)
26.01. 11

Násobení mnohočlenů II.

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Navazuje na sešit Násobení mnohočlenů I.
(0 x)
13.12. 11

Násobení přirozených čísel 1

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - aritmetika
(0 x)
13.12. 11

Násobení přirozených čísel 2

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - aritmetika
(0 x)
24.08. 10

Nejmenší společný násobek čísel

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k zavedení pojmu největší společný násobek čísla a k procvičování jeho určování.
(0 x)
25.08. 10

Největší společný dělitel čísel

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k výkladu a k procvičování určování největšího společného dělitele čísel.
(2 x)
13.12. 11

Nepřímá úměrnost

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena k rozšíření učiva "Funkce".
(0 x)
27.01. 11

Nepřímá úměrnost

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace procvičuje příklady a grafy nepřímé úměrnosti.
Autor: Eva Rusová
(2 x)
03.01. 12

Obdélníky, čtverce, trojúhelníky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - geometrie
(0 x)
14.06. 11

Objem - ovoce

Ročníky: ZŠ 9,
Na příkladech ovoce přibližného tvaru koule, válce a kužele se procvičuje výpočet objemz.
(0 x)
04.01. 12

Objem kuželu a jehlanu - opakování

Ročníky: ZŠ 9,
Několik řešených příkladů na objem kuželu a jehlanu.
Autor: Marek Souček
(0 x)
20.12. 11

Objem těles se zmrzlinou

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Procvičování objemu kvádru, válce, koule a kuželu na příkladech se zmrzlinami.
(0 x)
07.01. 12

Obsah obdélníku a čtverce 1

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - geometrie
(0 x)
07.01. 12

Obsah obdélníku a čtverce 2

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - geometrie
(0 x)
22.01. 12

Obsah trojúhelníku 1

Ročníky: ZŠ 7,
Obsah trojúhelníku
(0 x)
22.01. 12

Obsah trojúhelníku 2

Ročníky: ZŠ 7,
Obsah trojúhelníku
(0 x)
04.01. 12

Obvody 1

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - geometrie
(0 x)
04.01. 12

Obvody 2

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - geometrie
(0 x)
15.10. 11

Od zlomku k desetinnému číslu

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Slouží k výkladu a procvičení převodu zlomku na desetinné číslo a obráceně
(0 x)
04.08. 10

Odčítání mnohočlenů

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznamuje žáky s odčítáním mnohočlenů.
(1 x)
13.12. 11

Odčítání přirozených čísel 1

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - aritmetika
(0 x)
20.12. 11

Odčítání přirozených čísel 2

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - aritmetika
(0 x)
20.12. 11

Opakování - jehlan, koule, kužel

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Pomůcka pro opakování povrchu a objemu jehlanu, kužele a koule.
(0 x)
30.08. 10

Operace s desetinnými čísly

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování učiva z 5. ročníku
(2 x)
20.10. 11

Početní výkony s lomenými výrazy

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena pro 9. ročník a slouží k rozšíření učiva "Lomené výrazy".
(0 x)
27.12. 11

Počítání s přirozenými čísly 1

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - aritmetika
(0 x)
28.12. 11

Počítání s přirozenými čísly 2

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - aritmetika
(0 x)
28.12. 11

Počítání s přirozenými čísly 3

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - aritmetika
(0 x)
13.12. 11

Podobnost trojúhelníků

Ročníky: ZŠ 9,
Definice podobnosti, hledání koeficientu podobnosti, příklady.
Autor: Jiří Baier
(0 x)
04.01. 12

Porovnávání přirozených čísel 1

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - aritmetika.
(0 x)
04.01. 12

Porovnávání přirozených čísel 2

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - aritmetika.
(0 x)
26.01. 11

Porovnávání zlomků

Ročníky: ZŠ 7,
Porovnávání zlomků s číslem 1 a zlomků se stejným jmenovatelem
(0 x)
26.01. 11

Porovnávání zlomků 2

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Jde o výklad a procvičení porovnávání zlomků s různými jmenovateli, jejich seřazení podle velikosti
(0 x)
26.01. 11

Povrch a objem koule

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Na příkladu horkovzdušného balónu výpočet povrchu a objemu koule
(2 x)
22.06. 10

Povrch hranolu

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je zaměřená na výpočet povrchu hranolu.
(1 x)
07.01. 12

Povrch krychle

Ročníky: ZŠ 6,
Krychle: popis, síť, povrch - výklad + příklady
Autor: Jiří Baier
(0 x)
02.01. 11

Povrch kužele

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výpočet povrchu kužele na konkrétním případu dopravního kužele.
(1 x)
15.01. 12

Povrch kvádru

Ročníky: ZŠ 6,
Kvádr: popis, síť, povrch - výklad + příklady
Autor: Jiří Baier
(0 x)
28.12. 11

Povrch válce

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Vyklad povrch válce společně s opakováním vzorců nejen na válec a pár řešených příkladů.
Autor: Marek Souček
(0 x)
27.01. 11

Pravoúhlá soustava souřadnic

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Cílem prezentace je naučit žáky zobrazovat body v pravoúhlé soustavě souřadnic.
Autor: Eva Rusová
(1 x)
26.01. 11

Převody objemových jednotek

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Několik příkladů k procvičení převodů objemových jednotek.
(0 x)
15.10. 11

Převody obsahových jednotek

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Úkoly k procvičení převodů jednotek obsahu. Využít lze kdykoliv se objeví potřeba připomenout převodní vztahy mezi jednotkami obsahu.
(0 x)
28.12. 11

Přirozená čísla a jejich znázornění

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Přirozená čísla a jejich znázornění
(0 x)
28.12. 11

Procenta - slovní úlohy

Ročníky: ZŠ 7,
Několik řešených slovních úloh na procenta.
Autor: Marek Souček
(0 x)
15.10. 11

Procenta - úvod

Ročníky: ZŠ 7,
Žák se seznamuje s pojmem procento a s jeho zapisováním pomocí desetinných čísel a zlomků.
(0 x)
11.11. 11

Procenta - výpočet počtu procent

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace vysvětluje žákům výpočet počtu procent.
(0 x)
15.10. 11

Procenta - Výpočet procentové části

Ročníky: ZŠ 7,
Seznamuje žáky s výpočtem procentové části přes jedno procento.
(0 x)
15.10. 11

Procenta - výpočet základu

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit zaměřený na výpočet základu.
(0 x)
02.09. 10

Prvočísla a čísla složená

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k výkladu a osvojení pojmů prvočísla, čísla složená a rozklad čísel na prvočinitele.
(0 x)
24.12. 11

Pythagorova věta

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Výklad Pythagorovy věty s příklady na procvičení.
Autor: Marek Souček
(0 x)
20.12. 11

Pythagorova věta I

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k výkladu Pythagorovy věty a procvičení jejího využití pro důkaz pravoúhlých trojúhelníků.
(0 x)
04.01. 12

Pythagorova věta II

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k procvičení výpočtů v pravoúhlém trojúhelníku pomocí Pythagorovy věty a její využití v praxi.
(0 x)
13.12. 11

Rovnice

Ročníky: ZŠ 8,
Jednoduché rovnice a rovnice se závorkami
(0 x)
11.11. 11

Rovnice - ekvivalentní úpravy

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace seznamuje žáky s ekvivalentními úpravami.
(0 x)
26.01. 11

Rovnice - rovnost

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je zaměřená na vysvětlení pojmu rovnost, rovnice, kořen rovnice.
(0 x)
13.11. 11

Rovnice 1 pro devátý ročník

Ročníky: ZŠ 9,
Několik lineárních rovnic z Prodosu pro 9. roč s neznámou ve jmenovateli s řešením a zkouškou.
(2 x)
20.12. 11

Rovnice příklady

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Několik rovnic na procvičení.
Autor: Marek Souček
(0 x)
20.12. 11

Rovnice pro devátý ročník 1. část

Ročníky: ZŠ 9,
Rovnice s neznámou ve jmenovateli z Bělouna.
(0 x)
23.12. 11

Rovnice pro devátý ročník 2. část

Ročníky: ZŠ 9,
Rovnice s neznámou ve jmenovateli z Bělouna.
(0 x)
28.12. 11

Rovnice pro devátý ročník 3. část

Ročníky: ZŠ 9,
Šest jednoduchých rovnic z Bělouna s řešením a zkouškou. S jednou chybou, kterou je autor línej opravit.
(0 x)
10.05. 10

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Postup řešení rovnic s určením podmínek řešitelnosti rovnic
(0 x)
26.01. 11

Rovnice s neznámou ve jmenovateli 2

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Řešní rovnic s neznámou ve jmenovateli, výklad a procvičování
(1 x)
26.01. 11

Rovnice s neznámou ve jmenovateli3

Ročníky: ZŠ 9,
Určeno žákům 9. ročníku. Procvičování určování podmínek, kdy má zlomek smysl, odstraňování zlomků v rovnicích.
(0 x)
13.11. 11

Rovnice se zlomky

Ročníky: ZŠ 8,
Řešíme jednoduché rovnice se zlomky.
(0 x)
13.12. 11

Rovnice se zlomky 2

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit navazuje na předváděcí sešit Rovnice se zlomky.
(0 x)
26.01. 11

Rozklad mnohočlenů na součin I.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Zaměřena na vytýkání jednočlenu nebo mnohočlenu.
(0 x)
26.01. 11

Rozšiřování zlomků

Ročníky: ZŠ 7,
Výklad a procvičení rozšiřování zlomků
(0 x)
24.10. 11

Sčítání a odčítání lomených výrazů

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena pro 9. ročník a slouží k zavedení učiva "Sčítání a odčítání lomených výrazů".
(0 x)
18.11. 11

Sčítání a odčítání mocnin

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k výkladu a procvičování sčítání a odčítání mocnin.
(0 x)
13.11. 11

Sčítání a odčítání zlomků

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad a procvičení sčítání a odčítání zlomků
(0 x)
13.12. 11

Sčítání lomených výrazů

Ročníky: ZŠ 9,
Příklady na procvičení sčítání lomených výrazů.
Autor: Marek Souček
(0 x)
13.12. 11

Sčítání lomených výrazů 2

Ročníky: ZŠ 9,
Příklady na procvičení sčítání lomených výrazů.
Autor: Marek Souček
(0 x)
26.01. 11

Sčítání mnohočlenů

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace zaměřená na sčítání mnohočlenů.
(0 x)
28.12. 11

Sčítání přirozených čísel 1

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - aritmetika
(0 x)
04.01. 12

Sčítání přirozených čísel 2

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - aritmetika
(0 x)
29.05. 10

Shodnost geometrických útvarů

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad a procvičení shodnosti geometrických útvarů.
(3 x)
08.06. 10

Shodnost trojúhelníků - věta sss

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad a procvičení shodnosti trojúhelníků - věta sss.
(1 x)
31.05. 11

Shodnost trojúhelníků - věta Ssu

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad a procvičení shodnosti trojúhelníků - věta Ssu.
(2 x)
04.01. 11

Shodnost trojúhelníků - věta sus

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad a procvičení shodnosti trojúhelníků - věta sus.
(2 x)
04.01. 11

Shodnost trojúhelníků - věta usu

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad a procvičení shodnosti trojúhelníků - věta usu.
(1 x)
04.01. 12

Slovní úlohy

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Několik řešených slovních úloh pro 8. a 9. ročník.
Autor: Marek Souček
(0 x)
02.01. 12

Slovní úlohy - směsi

Ročníky: ZŠ 9,
Několik řešených slovních úloh na směsi.
Autor: Marek Souček
(0 x)
02.01. 12

Slovní úlohy o pohybu

Ročníky: ZŠ 9,
Několik řešených slovních úloh o pohybu.
Autor: Marek Souček
(0 x)
17.01. 12

slovní úlohy o pohybu

Ročníky: ZŠ 8,
úlohy o pohybu, výklad, skupinová práce, mezipředmětové vztahy s fyzikou
(0 x)
20.12. 11

Slovní úlohy o společné práci

Ročníky: ZŠ 9,
Slovní úlohy o společné práci příklady.
Autor: Marek Souček
(0 x)
13.12. 11

Složený zlomek

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál má žáky seznámit s pojmem složený zlomek a naučit je tyto zlomky upravit.
(0 x)
13.12. 11

Složitější příklady se zlomky

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál slouží k procvičení početních operací se zlomky
(0 x)
07.06. 10

Soustavy rovnic

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
opakování ekvivalent. úprav, co je řešení rovnice o 2 neznámých
(1 x)
13.11. 11

Soustavy rovnic 1

Ročníky: ZŠ 9,
Šest základních příkladů s podrobnějším řešením.
(2 x)
13.11. 11

Soustavy rovnic 2

Ročníky: ZŠ 9,
Šest soustav rovnic z Bělouna s řešením a možností použití hlasovacího zařízení.
(2 x)
31.03. 11

Soustavy rovnic 2

Ročníky: ZŠ 9,
Předvedení a procvičení řešení soustavy dvou rovnic o dvou neznámých sčítací metodou.
(0 x)
10.05. 11

Soustavy rovnic 3

Ročníky: ZŠ 9,
Předvedení a procvičení řešení soustav 2 rovnic o 2 neznámých dosazovací metodou, slovní úlohy o směsích
(1 x)
11.11. 11

Soustavy rovnic 4

Ročníky: ZŠ 9,
Seznámení s grafickou metodou řešení soustavy rovnic
(0 x)
20.10. 11

Středová souměrnost I

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena k výkladu středové souměrnosti, zobrazování bodů ve středové souměrnosti.
(0 x)
11.11. 11

Středová souměrnost II

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena k výkladu a procvičování zobrazování útvarů ve středové souměrnosti.
(0 x)
11.11. 11

Těžnice a střední příčky v trojúhelníku

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace procvičuje učivo o těžnicích a středních příčkách v trojúhelníku.
Autor: Eva Rusová
(0 x)
27.01. 11

Úhel a jeho osa

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace ukazuje a procvičuje rýsování os a přenášení úhlů.
Autor: Eva Rusová
(0 x)
27.01. 11

Úhel v praxi

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace procvičuje dovednost žáků určit velikost a druh úhlu na hodinách, azimutu a zeměpisných souřadnicích.
Autor: Eva Rusová
(1 x)
20.02. 11

Úhel, řecká abeceda

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žáci se seznámí se základními písmeny řecké abecedy, s pojmy polorovina a úhel.
Autor: Eva Rusová
(1 x)
11.11. 11

Úhly vedlejší, vrcholové...

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace procvičuje hledání a výpočet úhlů vedlejších, souhlasných, vrcholových a střídavých.
Autor: Eva Rusová
(0 x)
25.10. 11

Vyjádření funkce, graf funkce

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena k rozšíření učiva " Funkce".
(0 x)
15.10. 11

Výpočet prvků v trojúhelníku

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace procvičuje druhy trojúhelníků,výpočet stran a úhlů.
Autor: Eva Rusová
(0 x)
01.05. 10

Výpočty poměru

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Kapitola Poměr, úměrnost, následuje po tématu Zvětšení,zmenšení.
Autor: Eva Rusová
(1 x)
11.11. 11

Výšky, kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace procvičuje rýsování výšek a kružnic opsané a vepsané trojúhelníku.
Autor: Eva Rusová
(0 x)
04.01. 12

Vzájemná poloha přímek

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - geometrie
(0 x)
13.09. 10

Vzorce s druhou mocninou

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace seznamuje žáky se vzorcemi s druhou mocninou.
(0 x)
26.01. 11

Vzorce s druhou mocninou II

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit navazuje na vzorce s druhou mocninou I.
(0 x)
20.10. 11

Zaokrouhlování desetinných čísel

Ročníky: ZŠ 6,
Pravidla pro zaokrouhlování a jejich procvičení
(0 x)
20.10. 11

Zaokrouhlování přirozených čísel

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pravidla pro zaokrouhlování a jejich procvičování.
(0 x)
02.01. 12

Zaokrouhlování přirozených čísel 1

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - aritmetika.
(0 x)
04.01. 12

Zaokrouhlování přirozených čísel 2

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - aritmetika
(0 x)
22.01. 12

Zápis číselného výrazu 1

Ročníky: ZŠ 8,
Číselné výrazy
(0 x)
22.01. 12

Zápis číselného výrazu 2

Ročníky: ZŠ 8,
Číselné výrazy
(0 x)
28.12. 11

Zápisy přirozených čísel

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - aritmetika
(0 x)
11.11. 11

Zavedení pojmu funkce

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena k rozšíření učiva "Funkce".
(0 x)
26.08. 10

Zlomky - úvod

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s pojmem zlomek
(0 x)
06.08. 10

Znaky dělitelnosti

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k výkladu, ale především k procvičování učiva znaky dělitelnosti základními čísly.
(1 x)
19.04. 10

Zvětšení, zmenšení

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Úvodní hodina tématu Poměr,úměrnost
Autor: Eva Rusová
(3 x)