ucimeinteraktivne.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2024
18.11. 10

Wochentage und Tageszeiten

Prezentace je především určena žákům 7. ročníků. Nabízí výklad i procvičení slovní zásoby tématu ,,Dny v týdnu a části dne".
Sešit obsahuje řadu cvičení doplněnou občasným výkladem. Žáci se naučí používat předložky (an,zu,in,um) ve spojení s touto slovní zásobou. Sešit nabízí také 2 webové odkazy k rozšíření vědomostí žáků. Žáci rozvíjí i své řečové dovednosti. Navíc se žáci naučí názvy předmětů (Deutsch, Mathe) a zopakují si činnosti vykonávající během dne (Hausaufgaben machen).
Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora