ucimeinteraktivne.cz

svátek má Bořek, 12.7. 2024

Německý jazyk Německý jazyk

Autor:
Řadit:
30.10. 11

Berufe

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Sešit je určený žákům základních i středních škol. Seznamuje žáky se slovní zásobou daného tématu a obsahuje řadu cvičení a test. Je vytvořen v programu Activstudio Professional Edition V3, velikost stránek je 1024x768.
(0 x)
03.08. 11

Bundesrepublik Deutschland

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace seznamuje žáky se základnímí informacemi o Německu, je určena pro 7. ročník a vyšší ročníky ZŠ.
(0 x)
29.12. 11

Die Komparation der Adverbien

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Pravidelné a nepravidelné stupňování příslovcí - tvoření 2. a 3. stupně příslovcí.
(0 x)
29.12. 11

Die Tschechische Republik

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Prezentace je určena pro žáky základních škol k opakování tématu ,,Česká republika". Je vytvořena v programu Activstudio Professional Edition V3, vel. stránek 1024x768.
(0 x)
29.12. 11

Erdteile - Länder - Bewohner - Sprachen

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit je určený pro žáky 7. - 9. tříd základních škol. Prostřednictvím mnoha cvičení si žáci osvojí a zopakují SZ na dané téma. Prezentace je vytvořena v programu Activstudio Professional Edition V3, velikost stránek 1024 x 768.
(0 x)
27.11. 11

Essen und Trinken 1

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Prostřednictvím sešitu si žáci osvojí názvy různých nápojů a pokrmů. Je vytvořen v programu Activstudio Professional Edition V3, vel. stránek je 1280x800.
(2 x)
27.11. 11

Essen und Trinken 2

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Sešit částečně navazuje na Essen und Trinken 1, lze jej však použít i zcela samostatně. Je vytvořen v programu Activstudio Professional Edition V3, vel. stránek je 1280x800.
(2 x)
28.11. 11

Fahrzeuge / Verkehrsmittel (+ fahren)

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Prezentace je určena žákům 8. nebo 9. ročníku ZŠ. Jejím prostřednictvím si žáci osvojí názvy dopravních prostředků a zopakují si časování slovesa FAHREN. Je vytvořena v programu Activstudio Professional Edition V3, vel. stránek je 1280x800.
(0 x)
22.07. 10

Familie

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro úplné začátečníky. Cílem je rozšíření, procvičení a upevnění slovní zásoby tematického okruhu FAMILIE.
(3 x)
06.09. 10

Farben

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena žákům 7. tříd. Cílem je umět popsat pomocí barev různé objekty, tvořit krátké otázky a odpovídat na ně, procvičit slovní zásobu.
(2 x)
14.05. 10

Freizeit

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena žákům, kteří již zvládli časování pravidelných sloves v přítomném čase. Umožňuje rozšíření i procvičení slovní zásoby tem. okruhu Freizeit (Hobbys), zároveň obsahuje spoustu cvičení na časování sloves.
(5 x)
06.09. 10

Gegenteile

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena 7. třídám. Prostřednictvím řady cvičení si žák snadněji osvojí a procvičí přídavná jména a jejich protiklady.
(2 x)
11.10. 11

Grundzahlen bis 100

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Sešit je určen žákům kteréhokoliv ročníku 2. stupně ZŠ. Lze jej využít při výkladu, procvičování, opakování či zkoušení číslovek do 100. Je vytvořen v programu Activstudio Professional Edition V3, vel. stránek je 1280x800.
(2 x)
12.10. 11

Grundzahlen über 100

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Sešit může být využit při výkladu, procvičování či opakování základních číslovek nad 100, je určen žákům 8. nebo 9. ročníku ZŠ.Je vytvořen v programu Activstudio Professional Edition V3, vel. stránek je 1280x800.
(0 x)
06.02. 11

Haben 1 - číslo jednotné

Ročníky: ZŠ 7,
Časování slovesa haben v čísle jednotném
(0 x)
10.01. 11

Kleidung

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena 7. ročníkům ZŠ a vyšším ročníkům k opakování a upevnění SZ tématu ,,Kleidung"
(0 x)
22.05. 10

Körperteile

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro 8. nebo 9. ročník ZŠ. Cílem je rozšíření slovní zásoby tem. okruhu Körperteile, její procvičení a upevnění.
(3 x)
29.12. 11

Křížovky, rébusy, doplňovačky

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Křížovky, rébusy, doplňovačky pro zpestření výuky německého jazyka
(0 x)
25.07. 11

Länder und Städte

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Prostřednictvím sešitu si žáci procvičí názvy zemí, hlavních měst, známých měst a několika památek v NJ.
(0 x)
27.11. 11

Modalverben 1

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Sešit seznamuje žáky se způsobovými slovesy a jejich časováním v přítomném čase. Je určen pro základní i střední školy.Prostřednictvím jednoduchých cvičení si žáci snadněji osvojí danou látku. Sešit je vytvořen v programu Activstudio Professional Edition V3, velikost stránek 1024x768.
(0 x)
27.11. 11

Modalverben 2 - Präteritum

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Prezentace je určena žákům 9. ročníků, popř. k opakování na středních školách. Žáci se naučí používat minulý čas způsobových sloves. Sešit je vytvořen v programu Activstudio Professional Edition V3, vel. stránek 1024x768.
(0 x)
14.11. 10

Monate und Jahreszeiten

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena 7. třídám a vyšším ročníkům k opakování.
(1 x)
29.12. 11

Negationen

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit je určen pro žáky základních škol. Prostřednictvím mnoha cvičení si žáci osvojí používání záporů v německém jazyce. Je vytvořen v programu Activstudio Professional Edition V3, vel. stránek 1024x768.
(0 x)
28.12. 11

Obst und Gemüse

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Prezentace je určena žákům 8. nebo 9. ročníku. Cílem je procvičení a rozšíření slovní zásoby tématu Obst und Gemüse. Je vytvořena v programu Activstudio Professional Edition V3, vel. stránek je 1280x800.
(0 x)
28.11. 11

Österreich

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Prezentace seznamuje žáky se základními informacemi o Rakousku. Sešit obsahuje i křížovku a webové odkazy. Je vytvořen v programu Activstudio Professional Edition V3, vel. stránek 1024x768.
(0 x)
31.12. 11

Plurál - procvičování (všechny rody)

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování množného čísla podstatných jmen všech rodů
(0 x)
28.11. 11

Plural - rod mužský

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Tvoření množného čísla podstatných jmen rodu mužského
(0 x)
29.12. 11

Podstatná jména - plurál/rod střední

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Přehled tvoření množného čísla podstatných jmen rodu středního
(0 x)
28.11. 11

Podstatná jména - plurál/rod ženský

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Přehled tvoření mmnožného čísla podstatných jmen rodu ženského
(0 x)
23.11. 10

Possessivpronomina I.

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena 7. ročníkům ZŠ. Procvičování přivlastňovacích zájmen v jednotném čísle ve všech pádech.
(1 x)
07.12. 10

Possessivpronomina II.

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena 7. ročníkům ZŠ. Procvičování přivlastňovacích zájmen v množném čísle.
(1 x)
03.06. 10

Pravidelná slovesa 1

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Časování pravidelných sloves - čas přítomný, číslo jednotné
(4 x)
03.06. 10

Pravidelná slovesa 2

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Časování pravidelných sloves - čas přítomný, číslo množné
(4 x)
18.08. 10

Rozkazovací způsob 1

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Rozkazovací způsob pravidelných sloves - číslo jednotné
(1 x)
27.08. 10

Rozkazovací způsob 2

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Rozkazovací způsob pravidelných sloves - číslo jednotné
(1 x)
20.11. 10

Rozkazovací způsob 3

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Rozkazovací způsob pravidelných sloves - množné číslo
(0 x)
01.10. 10

Schulsachen

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro 7. ročník ZŠ. Cílem je rozšíření slovní zásoby tematického okruhu Schulsachen, její procvičení a upevnění.
(0 x)
01.04. 11

Tagesprogramm

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Sešit je určen pro žáky 8. nebo 9. tříd (podle časové dotace). Je vytvořen v programu Activstudio Professional Edition V3, vel. stránek je 1280x800. Prostřednictvím sešitu si žáci osvojí slovní zásobu tématu Tagesprogramm, důraz je kladen i na její využití v souvislém textu, otázkách a odpovědích.
(0 x)
08.11. 10

Tiere

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena 7. třídám a vyšším ročníkům ZŠ k opakování a upevnění slovní zásoby tématu ,,Zvířata"
(0 x)
23.09. 10

Uhrzeit

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit určený žákům, kteří se učí NJ prvním nebo druhým rokem. Zaměřen je především na procvičování vyjadřování přesného času.
(1 x)
01.12. 10

Wechselpräpositionen - Wo? (Position)

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit seznamuje žáky s předložkami, které se pojí někdy se třetím, jindy se čtvrtým pádem.
(0 x)
25.07. 11

Wechselpräpositionen - Wohin? (Aktion)

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Sešit seznamuje žáky s předložkami, které se pojí někdy se třetím, jindy se čtvrtým pádem.
(0 x)
29.12. 11

Weihnachten

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Prezentace je určena žákům základních škol. Zábavnou formou si žáci osvojí SZ tématu ,,Vánoce". Sešit je vytvořen v programu Activstudio Proffesional Edition V3, vel. stránek 1024x768.
(0 x)
29.11. 11

Wetter

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace je určena žákům 8. - 9. r. základních škol, popřípadě k opakování na středních školách. Lze jej využít při výkladu, procvičení i opakování tématu Wetter. Sešit je vytvořen v programu Activstudio Professional Edition V3, velikost stránek 1024x768.
(0 x)
18.11. 10

Wochentage und Tageszeiten

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Prezentace je především určena žákům 7. ročníků. Nabízí výklad i procvičení slovní zásoby tématu ,,Dny v týdnu a části dne".
(0 x)
29.05. 11

Wohnen

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Sešit je určen pro žáky 8. nebo 9. tříd (podle časové dotace). Hlavním cílem je rozšíření slovní zásoby tématu Wohnen, její procvičení a upevnění.
(0 x)
21.09. 10

Zahlen und Rechnenoperationen

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování číslovek a početních úkonů, 7. ročník.
(1 x)